Aa

3 kịch bản đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Thứ Sáu, 14/12/2018 - 09:55

Mới đây, TS. Trần Đình Thiên - Nguyên Viện trưởng kinh tế Việt Nam đã đưa ra 3 kịch bản đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2019 và năm 2020.

Tăng trưởng kinh tế được dự báo sẽ từ 34,66% năm 2018 lên 36,53% năm 2020 (Ảnh TL)

Theo đó, kịch bản 1 được đưa ra với tăng trưởng GDP trung bình đạt 6,86%/năm giai đoạn 2018-2020 và 6,72%/ giai đoạn 2016- 2020. Đóng góp của Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng GDP tăng từ 34,66% năm 2018 lên 36,53% năm 2020. Cùng với đó, lạm phát sẽ giữ ở ngưỡng dưới 4%/năm, trừ 2019 (tính theo trung bình CPI). Tăng trưởng xuất khẩu dự báo giảm còn 13,34% năm 2018 và 7,83% năm 2019 trước khi phục hồi ở mức 9,11% năm 2020.

Cán cân thương mại dự báo biến động giữa thặng dư và thâm hụt, trung bình đạt 0,7% GDP trong giai đoạn 2018 – 2020. Trong khi đó, thâm hụt NSNN có biến động, song dự báo sẽ đạt mức 3,49% GDP năm 2020. Trong điều kiện cải thiện kỷ luật NSNN và vay nợ của Chính phủ, mức nợ công dao động trong vùng từ  60,49 – 60,98% giai đoạn 2018 – 2020.

Với kịch bản tăng trưởng 2, TS. Trần Đình Thiên cho rằng, tốc độ tăng trưởng GDP đạt mục tiêu đề ra với 6,91%/ năm giai đoạn 2018 – 2020 và 6,75%/ năm giai đoạn 2016 – 2020. Đóng góp của tăng TFP vào tăng trưởng GDP tương ứng đạt 32,52% năm 2018 và 35,80% năm 2020. Tăng trưởng xuất khẩu mức 2 chữ số đạt 11,14%/năm  giai đoạn 2018 – 2020 và 12,65%/năm giai đoạn 2016 – 2020.

Về lạm phát theo kịch bản 2 sẽ cao hơn kịch bản 1, vượt 4% trong năm 2018-2020 trong khi đó thâm hụt thương mại (so với GDP) cao hơn kịch bản 1 giai đoạn 2019 -2020; thâm hụt NSNN tăng nhẹ so với kịch bản 1 trong 2019 – 2020. Nợ công tăng và đạt 61,44% GDP vào năm 2020.

Tại kịch bản 3 về tăng trưởng của nền kinh tế, ông Thiên cho biết, tốc độ tăng trưởng GDP vượt đáng kể mục tiêu đề ra, trung bình đạt 7,06/năm giai đoạn 2018-2020 và 6,84%/năm giai đoạn 2016-2020. Tăng trưởng có đóng góp chủ yếu từ tăng trưởng TFP, khoảng 35,30% năm 2018 và 39,67% năm 2020. Tăng trưởng xuất khẩu đạt mức tương đối cao là 11,99%/năm giai đoạn 2018 – 2020 và 13,16%/năm giai đoạn 2016-2020;  Lạm phát trong kịch bản 3 thấp hơn 4% trong năm 2018-2020. Còn thặng dư thương mại (so với GDP) cao hơn so với kịch bản 1, thâm hụt NSNN ổn định ở mức dưới 3,5% GDP. Nợ công giảm nhanh hơn, còn 58,8% GDP vào năm 2020.

“Theo kịch bản 3, tăng trưởng kinh tế cao hơn, đi kèm với cải thiện đáng kể về năng suất. Đây cũng là cách để phục hồi tăng trưởng nhanh và bền vững hơn, ngay cả khi kinh tế thế giới còn nhiều bất định” – ông Thiên cho biết.

Trước đó, TS. Trần Đình Thiên đã có những nhận định về tình hình kinh tế Việt Nam trong năm 2018. Cụ thể nền kinh tế trong năm qua ổn định, tăng trưởng tốt cùng với đó cải cách bước vào nhịp mới. “Thứ nhất là cuộc cách mạng chưa từng có với yêu cầu cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh, cắt giảm thủ tục kiểm tra chuyên ngành và đến 31/10 thì yêu cầu này đã hoàn thành trên văn bản. Theo đó, nếu đi vào thực thi thật tốt thì sẽ cởi trói cho doanh nghiệp, loại bỏ được nhiều giấy phép con” – TS. Thiên nhấn mạnh.

Nguyễn Mạnh

 

 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top