Aa

5 bước thực hiện quy trình dự án nhà ở thương mại

Thứ Ba, 14/04/2020 - 06:05

UBND TP.HCM đã cơ bản đồng ý với quy trình năm bước thực hiện đối với dự án nhà ở thương mại theo Luật Đầu tư và Luật Nhà ở.

Trước đó, tại buổi làm việc giữa lãnh đạo TP.HCM với các doanh nghiệp bất động sản vào tháng 2/2020, UBND TP.HCM đã đưa ra quy trình 5 bước thực hiện dự án nhà ở thương mại theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Nhà ở.

Tuy nhiên, quy trình 5 bước này đã nhận được phản biện của HoREA, các doanh nghiệp và đại diện của các sở ngành, nhất là đối với trường hợp nhà đầu tư chưa có quyền sử dụng đất ở hợp pháp thực hiện theo Luật đầu tư.

Do còn nhiều ý kiến khác nhau nên sau buổi làm việc, UBND TP.HCM đã giao Sở Xây dựng nghiên cứu, hoàn thiện lại để trình ủy ban phê duyệt.

Ảnh minh họa.

Theo phương án quy trình mới nhất được Sở Xây dựng đề xuất, đối với trường hợp nhà đầu tư chưa có quyền sử dụng đất ở hợp pháp sẽ thực hiện theo Luật Đầu tư gồm 5 bước: Lập thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư; Lập quy hoạch chi tiết 1/500 theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị; Lập thủ tục giao thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai; Lập thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính, nộp tiền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở; Công nhận chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư, thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, cấp phép xây dựng.

Đối với nhà đầu tư đã có quyền sử dụng đất ở hợp pháp sẽ thực hiện theo quy định của Luật nhà ở gồm 5 bước: Chấp thuận chủ trương đầu tư, giao Sở Xây dựng chủ trì; Công nhận chủ đầu tư, giao tổ chuyên gia xem xét đánh giá; Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; Chấp thuận chủ đầu tư dự án; Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế cơ sở, cấp giấy phép xây dựng; Đối với các dự án có chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc thay đổi sau khi đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ được xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung do điều chỉnh quy hoạch theo quy định của Luật Đất đai. Hai nội dung này sẽ được thực hiện song song.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho biết, cơ bản đồng ý với đề xuất của Sở Xây dựng về quy trình thực hiện dự án nhà ở thương mại. Đồng thời, giao Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và đầu tư chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan rà soát bổ sung hoàn thiện thêm quy trình đối với các nội dung như thời gian thực hiện của từng bước, trách nhiệm cụ thể của các sở ngành, cơ chế kiểm tra xử lý sai phạm, ứng dụng công nghệ thông tin giám sát quá trình thực hiện, công khai tiến độ dự án, xây dựng cơ chế liên thông, quy định rõ cơ chế phối hợp của các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện dự án nhà ở thương mại

Sở Quy hoạch kiến trúc được giao phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư rà soát Luật Quy hoạch đô thị và Luật Đầu tư nêu những xung đột của hai Luật như nhà đầu tư, chủ đầu tư, sau đó đề xuất giải pháp để thường trực UBND TP.HCM xem xét.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top