Reatimes.vn

6 tháng đầu năm 2019: Phát hiện hơn 1.050 tỷ đồng sai phạm trong đầu tư xây dựng cơ bản

6 tháng đầu năm 2019: Phát hiện hơn 1.050 tỷ đồng sai phạm trong đầu tư xây dựng cơ bản

Trong 6 tháng đầu năm 2019, lực lượng thanh tra, bộ ngành địa phương đã tiến hành thanh tra 509 cuộc trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và phát hiện hơn 1.050 tỷ đồng sai phạm.
06:01, 25/07/2019

Theo báo cáo Toàn ngành, trong 6 tháng đầu năm 2019 Thanh tra Chính phủ đã triển khai 3.553 cuộc thanh tra hành chính và 84.604 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Qua thanh tra phát hiện vi phạm 50.339 tỷ đồng, 1.004ha đất, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 34.500 tỷ đồng và 142ha đất (đã thu hồi 4.037 tỷ đồng, 2ha đất); xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 15.839 tỷ đồng, 862ha đất.

Bên cạnh đó, kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 692 tập thể và nhiều cá nhân; ban hành 54.144 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 1.587 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 44 vụ, 73 đối tượng; chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực.

Các địa phương tiến hành đôn đốc nhiều kết luận thanh tra trong kỳ gồm có: Sơn La, Quảng Ninh, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, TP.HCM...

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, kết quả tổng hợp từ báo cáo của 55 địa phương và 1 bộ cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2019, lực lượng thanh tra, bộ ngành, địa phương đã tiến hành thanh tra 509 cuộc trong lĩnh vực này, đã kết thúc và ban hành kết luận 273 cuộc.

Theo đó, qua thanh tra đã phát hiện 642 đơn vị có vi phạm với số tiền trên 1.050 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 148 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác 902 tỷ đồng (đã thu trên 99 tỷ đồng); kiến nghị xử lý hành chính 7 tập thể, 27 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 1 vụ, 1 đối tượng.

Các dạng thiếu sót, vi phạm chủ yếu được phát hiện qua thanh tra trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản gồm: Không thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục; thi công sai thiết kế; nghiệm thu, thanh quyết toán không đúng thực tế thi công…

Các địa phương phát hiện nhiều sai phạm qua thanh tra gồm có: Bắc Giang, Điện Biên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lâm Đồng, Nghệ An, Quảng Nam, Thanh Hóa…  

Đánh giá về hoạt động 6 tháng đầu năm 2019, Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra được ghi nhận đã có nhiều đổi mới, trong đó đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thanh tra từ những năm trước đây như: Chậm ban hành kết luận thanh tra; xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm toán, nhất là tại doanh nghiệp; công tác đôn đốc việc thực hiện kết luận chỉ đạo và xử lý về thanh tra nhất là về tiền, tài sản, đất đai và việc hoàn thiện cơ chế, chính sách;…

Tuy nhiên, bên cạnh những việc đã đạt được, báo cáo cũng đã chỉ ra những hạn chế trong công tác thanh tra, điển hình là nhiều cuộc thanh tra triển khai chậm so với kế hoạch; vẫn còn một số cuộc thanh tra kéo dài khi xây dựng báo cáo và kết luận thanh tra, trong đó có những cuộc thanh tra đột xuất, dư luận xã hội quan tâm.

Công tác quản lý nhà nước về hoạt động thanh tra cũng chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; việc phối hợp trong giám sát hoạt động đoàn thanh tra còn có mặt hạn chế. Công tác thẩm định, đôn đốc, xử lý về thanh tra có nhiều cố gắng nhưng kết quả xử lý sai phạm về đất đai còn thấp, chưa đạt yêu cầu đề ra. Trong hoạt động thanh tra, một số công chức, viên chức thanh tra không chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của ngành Thanh tra và Thanh tra Chính phủ, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP