Aa

7 tháng năm 2023, vốn đầu tư thực hiện tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước

Thứ Tư, 02/08/2023 - 06:00

Báo cáo tình hình kinh tế tháng 7 và 7 tháng năm 2023 của Tổng cục Thống kê cho thấy, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến nay ước đạt hơn 291.000 tỷ đồng, bằng 41,3% kế hoạch năm.

Tình hình giải ngân vốn đầu tư công qua các tháng.

Nếu tính riêng trong tháng 7/2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 58.500 tỷ đồng, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, vốn Trung ương quản lý đạt 10.800 tỷ đồng, tăng 31,8%; vốn địa phương quản lý 47.700 tỷ đồng, tăng 27,6%.

Tính chung 7 tháng năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 291.000 tỷ đồng, bằng 41,3% kế hoạch năm và tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 bằng 39,7% và tăng 12,3%). 

Cụ thể, vốn đầu tư thực hiện do Trung ương quản lý ước đạt 54.100 tỷ đồng, bằng 40,6% kế hoạch năm và tăng 29,4% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý ước đạt 236.900 tỷ đồng, bằng 41,5% kế hoạch năm và tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 7 tháng năm 2023 của một số địa phương - Nguồn: Tổng cục Thống kê

Đáng chú ý, trong 7 tháng đầu năm, tại TPHCM-đầu tàu kinh tế của cả nước, vốn đầu tư thực hiện xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện đạt 20.295,5 tỷ đồng, tăng 45,3% so với cùng kỳ.

Cục Thống kê TPHCM cho biết, riêng trong tháng 7, vốn đầu tư thực hiện đạt 4.842,5 tỷ đồng, tăng 3,2% so với tháng trước và tăng 57,6% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn ngân sách cấp thành phố đạt 20.052,1 tỷ đồng, tăng 43,1%, vốn ngân sách cấp huyện đạt 241,4 tỷ đồng, tăng 55,8%./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top