Aa

8 tháng, tổng thu ngân sách Nhà nước bội chi 6.000 tỷ đồng

Thứ Năm, 30/08/2018 - 05:40

Trong 8 tháng đầu năm 2018, ngân sách Nhà nước bội chi 6 nghìn tỷ đồng, tổng thu ước tính đạt 814,2 nghìn tỷ đồng trong khi tổng chi là 820,2 nghìn tỷ đồng.

8 tháng đầu năm 2018, ngân sách Nhà nước bội chi 6 nghìn tỷ đồng, tổng thu ước tính đạt 814,2 nghìn tỷ đồng trong khi tổng chi là 820,2 nghìn tỷ đồng.

8 tháng đầu năm 2018, ngân sách Nhà nước bội chi 6 nghìn tỷ đồng, tổng thu ước tính đạt 814,2 nghìn tỷ đồng trong khi tổng chi là 820,2 nghìn tỷ đồng.

Tổng cục Thống kê vừa công bố số liệu kinh tế - xã hội, tính từ đầu năm đến thời điểm 15/8/2018, tổng thu ngân sách Nhà nước ước tính đạt 814,2 nghìn tỷ đồng, bằng 61,7% dự toán năm; tổng chi 820,2 nghìn tỷ đồng, bằng 53,8% dự toán năm. Như vậy, bội chi ngân sách là 6 nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, trong số thu ngân sách 814,2 nghìn tỷ đồng, thu nội địa đạt 649 nghìn tỷ đồng, bằng 59% dự toán năm; thu từ dầu thô đạt 37,7 nghìn tỷ đồng, bằng 105,1%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 125,2 nghìn tỷ đồng, bằng 70%.

Riêng trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 90,2 nghìn tỷ đồng, bằng 54,2% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 109,6 nghìn tỷ đồng, bằng 49,2%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 128,2 nghìn tỷ đồng, bằng 58,8%; thu thuế thu nhập cá nhân 59,9 nghìn tỷ đồng, bằng 61,9%; thu thuế bảo vệ môi trường 26,7 nghìn tỷ đồng, bằng 54,8%; thu tiền sử dụng đất đạt 74,4 nghìn tỷ đồng, bằng 86,6%.

Trong số chi ngân sách 820,2 nghìn tỷ đồng, chi thường xuyên đạt 573 nghìn tỷ đồng, bằng 60,9% dự toán năm; chi đầu tư phát triển đạt 166,3 nghìn tỷ đồng, bằng 41,6%; chi trả nợ lãi 71,9 nghìn tỷ đồng, bằng 63,9%.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top