Aa

9 tháng đầu năm 2017, Bảo Việt đạt trên 23.300 tỷ đồng doanh thu hợp nhất

Thứ Ba, 31/10/2017 - 08:29

Theo kết quả kinh doanh công bố mới đây, Tập đoàn Bảo Việt (BVH) tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng ổn định trên các lĩnh vực kinh doanh, giữ vị trí đầu ngành trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ.

Tổng doanh thu hợp nhất 9 tháng đầu năm của doanh nghiệp này tăng 26,8% so với cùng kỳ 2016, vượt 1 tỷ USD.

Trong đó Doanh thu bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng 28,9%, bám sát kế hoạch năm. Doanh thu bảo hiểm phi nhân thọ tăng 23,9% so với cùng kỳ, hoàn thành 79,7% kế hoạch năm.

Tính đến thời điểm 30/9/2017, tổng tài sản hợp nhất của BVH đạt 85.783 tỷ đồng, tăng trưởng 17,5% so với cuối năm 2016.

Riêng Công ty mẹ có tổng doanh thu tăng trưởng 5,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế hoàn thành 80,4% kế hoạch năm.

Với định hướng phát triển bền vững, lấy khách hàng làm trung tâm để triển khai hiệu quả các giải pháp kinh doanh, Bảo Việt đã đạt được sự tăng trưởng bứt phá trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ.

Theo báo cáo, 9 tháng đầu năm, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng cao với tổng doanh thu tăng trưởng 28,7% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu phí bảo hiểm tăng trưởng 28,9%.

Doanh thu khai thác mới tiếp tục tăng trưởng cao 36,7% so với cùng kỳ năm trước. Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đạt mức tăng 22,9% tổng doanh thu; doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng trưởng 22,8%.

Về thị phần, theo số liệu mới nhất của Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm, Bảo Việt Nhân thọ dẫn đầu thị trường bảo hiểm nhân thọ, chiếm 20,5% thị phần doanh thu khai thác mới.

Bảo hiểm Bảo Việt duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm cao hơn mức tăng trưởng bình quân thị trường (12,4%), chiếm 18,4% thị phần.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top