Aa

99,9% sổ BHXH đã được bàn giao cho người lao dộng

Chủ Nhật, 21/10/2018 - 08:15

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, số lượng sổ BHXH đã bàn giao cho người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc là 13.037.541 sổ (chưa bao gồm lực lượng vũ trang), đạt 99,9% so với tổng số sổ đang tham gia BHXH bắt buộc.

9 tháng đầu năm 2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ động, tập trung mọi nguồn lực, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng quản lý; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương; triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); đặc biệt đã phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; tổ chức thành công Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội an sinh xã hội các quốc gia ASEAN (ASSA 35) tại Khánh Hòa vào trung tuần tháng 9/2018.

99,9% sổ BHXH đã được bàn giao cho người lao dộng

99,9% sổ BHXH đã được bàn giao cho người lao động

Báo cáo về một số chỉ tiêu chủ yếu cho thấy, hiện số người tham gia BHXH là 14,34 triệu người; trong đó, BHXH bắt buộc 14,1 triệu người (đạt 96,2 % kế hoạch cả năm), BHXH tự nguyện 246 nghìn người (đạt 74,3%).

Số người tham gia BHTN 12,04 triệu người (đạt 93,5%); BHYT 82,05 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 87,4% dân số (chỉ tiêu bao phủ giao tại Quyết định 1167/QĐ-TTg là 85,2% dân số).

BHXH Việt Nam cho biết trong 9 tháng đầu năm 2018, toàn ngành BHXH thực hiện chi BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 226.668 tỷ đồng, đạt 77% kế hoạch cả năm. Chi BHXH từ nguồn ngân sách nhà nước là 33.858 tỷ đồng; chi BHXH từ nguồn quỹ BHXH 114.065 tỷ đồng; Chi BHTN 6.699 tỷ đồng; Chi BHYT 72.045 tỷ đồng.

Riêng BHYT, trong 9 tháng, cả nước có khoảng 130,3 triệu lượt người khám chữa bệnh (KCB) BHYT.

9 tháng đầu năm, toàn ngành BHXH đã giải quyết 92.029 người hưởng BHXH hàng tháng, giảm 7,2% so với cùng kỳ 2017. Tại thời điểm tháng 9/2018, có gần 3,1 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng. Ngoại trừ chi trả kinh phí hỗ trợ học nghề là giảm 27% so với cùng kỳ năm 2017 (cho 20.378 người), thì các chỉ số còn lại đều tăng.

Chẳng hạn như giải quyết 612.506 người hưởng trợ cấp 1 lần (tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2017); Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho 7.500.653 lượt người (tăng 13% so với cùng kỳ 2017); chi trả trợ cấp thất nghiệp cho 412.473 người (tăng 24,6% so với cùng kỳ 2017).

Liên quan đến công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, báo cáo ghi nhận số người được cấp sổ BHXH là 14,22 triệu (đã bao gồm lực lượng vũ trang), đạt 99,4% số người tham gia BHXH. Số lượng sổ BHXH đã bàn giao cho người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc là 13.037.541 sổ (chưa bao gồm lực lượng vũ trang), đạt 99,9% so với tổng số sổ đang tham gia BHXH bắt buộc.

Số người tham gia đã được cấp thẻ BHYT là 82,3 triệu người; trong đó, cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH là 78,65 triệu người, đạt tỷ lệ 99% tổng số người tham gia đã có mã số BHXH.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top