Reatimes.vn

An Giang: Xử lý “ưu ái“ trái quy định đã dành cho Tập đoàn Sao Mai

An Giang: Xử lý “ưu ái“ trái quy định đã dành cho Tập đoàn Sao Mai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư vừa đưa ra kết luận về xử lý những vấn đề bất cập tại các dự án của Tập đoàn Sao Mai, trong đó có những ưu đãi trái quy định mà địa phương đã dành cho doanh nghiệp này.
05:46, 05/06/2023

Mới đây, Văn phòng UBND tỉnh An Giang có thông báo 169/TB-VPUBND, thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư tại buổi họp tháo gỡ vướng mắc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai.

Theo đó, ngày 18/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư chủ trì buổi họp để nghe các Sở, ngành liên quan báo cáo những vướng mắc, khó khăn liên quan đến xác định các khoản được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp thuộc dự án Chợ và Khu dân cư trung tâm xã Hội An, huyện Chợ Mới; dự án khu dân cư Sao Mai - Trung tâm thương mại hướng Đông thị trấn Tri Tôn và các vấn đề liên quan đến xử lý số tiền sử dụng đất được miễn giảm khi chấm dứt ưu đãi đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh.

Dự án Khu đô thị Sao Mai Tây Bình Khánh 4-5. Ảnh: Hữu Lễ

Sau khi nghe Sở Tài nguyên - Môi trường báo cáo, kiến nghị đề xuất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai và ý kiến thống nhất của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư có ý kiến:

Đối với dự án Chợ và Khu dân cư trung tâm xã Hội An, huyện Chợ Mới: Việc xác định các khoản trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp đối với diện tích 3.322,9m2 của hộ dân đang sử dụng chưa được công nhận quyền sử dụng đất nhưng được UBND huyện Chợ Mới xác nhận nguồn gốc, loại đất tại Công văn số 388/UBND-KT ngày 10/3/2021 (gồm; 2.122,9m2 đất trồng cây lâu năm và 1.200m2 đất ở. Dự án này được thực hiện từ thời điểm Luật Đất đai năm 2003. Do vậy, để tháo gỡ vướng mắc, đồng thời áp dụng việc xử lý các trường hợp đang thực hiện thủ tục thu hồi đất trước ngày 1/7/2014 tại Điều 99 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ đối với dự án nêu trên, UBND huyện Chợ Mới được giao phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai trên cơ sở các hồ sơ chứng từ hiện có, giá đất cụ thể tại Quyết định số 3091/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND tỉnh, lập và phê duyệt phương án thỏa thuận bồi thường theo hạn mức sử dụng đất được quy định; quyết toán chi phí thỏa thuận bồi thường để làm cơ sở trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai. Quá trình thực hiện phát phát sinh vướng mắc, đề nghị UBND huyện Chợ Mới phối hợp với Sở TN-MT, Sở Tài chính và Cục Thuế tỉnh để được hướng dẫn cụ thể.

Quyết định điều chủ trương đầu tư cấp cho Tập đoàn Sao Mai, tại dự án Khu đô thị mới Sao Mai Tây Khánh 4+5, do Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng ký, phần căn cứ không có Nghị định 30/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu

Đối với dự án khu dân cư Sao Mai - Trung tâm thương mại hướng Đông thị trấn Tri Tôn: Giao UBND huyện Tri Tôn phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai trên cơ sở các hồ sơ chứng từ hiện có, giá đất cụ thể tại Quyết định số 895/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 của UBND tỉnh, lập và phê duyệt phương án thỏa thuận bồi thường theo hạn mức sử dụng đất được quy định; quyết toán chi phí thỏa thuận bồi thường để làm cơ sở trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai. Quá trình thực hiện phát phát sinh vướng mắc, đề nghị UBND huyện Tri Tôn phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Tài chính và Cục Thuế tỉnh để được hướng dẫn cụ thể.

Xử lý số tiền sử dụng đất được miễn giảm khi chấm dứt ưu đãi đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh: Theo nội dung kết luận thanh tra số 14706/BCT-TTr ngày 1/11/2010 của Bộ Tài chính về công tác quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang và kết luận của Kiểm toán Nhà nước tại Công văn số 107/KTNN-TH ngày 23/4/2019 việc xử lý tài chính nộp ngân sách nhà nước chỉ yêu cầu UBND tỉnh chấm dứt các trường hợp ưu đãi không đúng quy định, qua đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định chấm dứt ưu đãi đầu tư tại Quyết định số 2440/QĐ-UBND ngày 28/12/2010 và Quyết định số 1741/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 kèm theo danh sách các dự án chấm dứt ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, để xác định cụ thể việc thu lại tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp đã được miễn, giảm do chấm dứt ưu đãi theo kết luận của Bộ Tài chính và Kiểm toán nhà nước tại các văn bản nêu trên đối với dự án điều chỉnh và mở rộng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị cao cấp Sao Mai Bình Khánh 3 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai và các dự án chấm dứt ưu đãi đầu tư không đúng theo quy định kèm theo Quyết định số 1741/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh, trước mắt, giao Sở Tài nguyên - Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh và các ngành liên quan thông qua buổi họp, kiểm tra, rà soát theo kết luận thanh tra số 14706/BCT-TTr ngày 01/11/2010 của Bộ Tài chính và Kiểm toán Nhà nước tại Công văn số 107/KTNN-TH ngày 23/4/2019 (có biên bản cụ thể). Việc này để xem xét, xác định tiền sử dụng đất phải nộp hoặc truy thu số tiền miễn, giảm do chấm dứt ưu đãi đầu tư nói chung và trường hợp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai để làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phần diện tích còn lại 546,6 m2 đất ở thuộc Khu đô thị cao cấp Sao Mai Bình Khánh 3.

Khu Đô thị Sao Mai Bình Khánh. ảnh  HL

Trước đó, ngày 11/6/2015, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình ký Thông báo kết luận Thanh tra 1622/TB-TTCP, liên quan đến công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai gắn với Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Được biết, trong kỳ thanh tra này, tại An Giang có 58 dự án khu dân cư, đô thị mới đã hoạt động với tổng diện tích giao đất 397,80ha. Tổng diện tích đất ở và đất dịch vụ, thương mại 289,86ha; đã chuyển nhượng 55,84ha, bằng 19,26%. Thực tế đã xây dựng 22,89ha, đạt 40,99%, diện tích đã chuyển nhượng 7,89% tổng diện tích đất. Kết quả thanh tra một số dự án cụ thể như sau:

Khu Đô thị Bình Khánh 3 – Thành phố Long Xuyên do Công ty Cổ phần Sao Mai làm chủ đầu tư: Kết quả thanh tra đối với Quyết định giao đất số 956/QĐ.UB ngày 7/6/2004 của UBND tỉnh An Giang, theo đó, diện tích đất được giao 324.375m; trong đó diện tích đất ở và đất sản xuất kinh doanh (phải tính tiền sử dụng đất) là 168.723m, diện tích nhận chuyển nhượng phù hợp mục đích sử dụng đất (không phải nộp tiền sử dụng đất) là 3.105m,diện tích còn phải tính tiền sử dụng đất là 165.618m2. UBND tỉnh An Giang cần tiến hành kiểm điểm và xử lý trách nhiệm các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc làm thất thoát ngân sách nhà nước số tiền 1.624.335.000 đồng.

Đối với Khu dân cư cao cấp Sao Mai (Bến xe Châu Đốc cũ), ngày 20/8/2007, Phòng Tài chính kế hoạch thị xã Châu Đốc (nay là TP Châu Đốc) có Tờ trình số 165/TTr-TCKH trình UBND thị xã về việc xét duyệt giá khởi điểm khu đất mặt bằng bến xe (cũ) thị xã Châu Đốc và bản đồ quy hoạch phân lô (phương án 2). Giá khởi điểm đấu thầu là 42,147 tỉ đồng. Phương án này đã được Phó Chủ tịch UBND thị xã Châu Đốc Phan Hồng Vân phê duyệt.

Kết quả thanh tra cho thấy: Việc UBND tỉnh giao đất có thu tiền cho Công ty thấp hơn giá đất theo bảng giá đất quy định của UBND tỉnh 10% (Theo bảng giá quy định tại Quyết định số 51/2006/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 của UBND tỉnh An Giang) là không đúng vì Công ty Sao Mai không thuộc đối tượng được giảm tiền sử dụng đất được quy định tại Khoản 4, Điều 11 và Điều 13, Nghị định 198/224/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ. Do đó, số tiền phải truy thu là 6,608 tỉ đồng./.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP