Aa

Bà Rịa - Vũng Tàu ra Chỉ thị tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng

Thứ Ba, 28/07/2020 - 06:00

Nhằm tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành Chỉ thị 08, thúc đẩy phát triển đô thị, phát triển kinh tế - xã hội.

Chỉ thị 08 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm tăng cường quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Theo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong thời gian qua, công tác quản lý trật tự xây dựng đã từng bước đi vào nề nếp, ý thức trách nhiệm của người dân và các tổ chức đã có những chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Tình trạng xây dựng các công trình không phép, sai phép, sai quy hoạch, lấn chiếm, xây dựng trên đất nông nghiệp, phân lô, bán nền trái quy định... vẫn còn xảy ra ở một số địa phương; một số công trình vi phạm chưa được phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm kịp thời, dứt điểm. Nguyên nhân của việc vi phạm trật tự xây dựng là do chậm phát hiện, xử lý không kịp thời triệt để một số trường hợp vi phạm gây bức xúc trong dư luận; công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật chưa được làm thường xuyên; sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng chưa chặt chẽ... Mặt khác, ý thức chấp hành pháp luật xây dựng của người dân và các tổ chức chưa nghiêm, cố tình vi phạm.

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị như sau, UBND các huyện, thành phố, thị xã cần chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện những trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn, đảm bảo mọi hành vi vi phạm phải được phát hiện sớm và xử lý triệt để; áp dụng biện pháp ngăn chặn theo thẩm quyền, xử lý nghiêm và kịp thời đối với những công trình xây dựng không phép và sai phép, vi phạm các quy định về xây dựng và kiên quyết thực hiện việc tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng theo quy định của pháp luật.

Chỉ thị 08 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm tăng cường quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng trên các phương tiện thông tin đại chúng cho nhân dân biết đối với các hành vi xây dựng vi phạm quy định về trật tự xây dựng (xây dựng sai quy hoạch, không phép, sai phép, lấn chiếm...) sẽ xử lý nghiêm theo quy định, ngoài hình thức phạt tiền còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc tháo dỡ công trình vi phạm theo quy định.

Đồng thời thông tin công khai trên Cổng thông tin điện tử về các vi phạm trật tự xây dựng để nhân dân và chính quyền cùng giám sát việc tuân thủ chấp hành của những đối tượng vi phạm về trật tự xây dựng. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã nghiêm túc thực hiện Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Trong quá trình tổ chức thực hiện, các địa phương phải phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý vi phạm đất đai có liên quan và liên hệ trực tiếp Sở Xây dựng qua điện thoại đường dây nóng để kịp thời phối hợp xử lý.

Chủ tịch UBND cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn. Quy định trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý xây dựng trên địa bàn; kiên quyết thực hiện kiểm điểm, kỷ luật các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra vi phạm trên địa bàn phụ trách quản lý.

Định kỳ tổ chức tổng kết, đánh giá những hạn chế, khó khăn vướng mắc trong việc phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn để rút kinh nghiệm, thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Thực hiện chế độ báo cáo kết quả xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn theo định kỳ tháng, quý, năm và đột xuất khi có yêu cầu gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Đối với Sở Xây dựng cần tăng cường hướng dẫn cơ quan chuyên môn của UBND cấp huyện về công tác quản lý trật tự xây dựng, đảm bảo các công trình được xây dựng trên địa bàn theo đúng quy hoạch, giấy phép xây dựng. Chủ trì triển khai, tổ chức thực hiện theo nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các dự án có hành vi vi phạm về đầu tư xây dựng theo quy định.

Theo dõi, giám sát việc thực hiện quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo nhắc nhở, phê bình, kiểm điểm đối với UBND cấp huyện trong trường hợp để xảy ra vi phạm; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý kịp thời đối với những địa phương còn tiếp tục để xảy ra vi phạm.

Sở Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì, chịu trách nhiệm chỉ đạo thanh tra chuyên ngành phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan, phòng chuyên môn cấp huyện, UBND cấp xã tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời và kiên quyết xử lý các công trình, nhà ở xây dựng vi phạm, không đúng mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Rà soát, chấn chỉnh việc thực hiện thủ tục tách thửa đất, đặc biệt là đất nông nghiệp trong thời gian vừa qua; việc tách thửa phải đảm bảo phù hợp quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và quy định pháp luật có liên quan; khẩn trương tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định số 18/2019 của UBND tỉnh quy định về tách thửa đất trên địa bàn.

Giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, chịu trách nhiệm chỉ đạo Thanh tra chuyên ngành phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan, phòng chuyên môn cấp huyện, UBND cấp xã tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời và kiên quyết tháo dỡ các công trình, nhà ở xây dựng vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ.

Sở Công Thương phải chủ trì, chịu trách nhiệm chỉ đạo Thanh tra chuyên ngành phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan, phòng chuyên môn cấp huyện, UBND cấp xã tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời và kiên quyêt tháo dỡ các công trình, nhà ở xây dựng vi phạm hành lang an toàn lưới điện.

Ban quản lý các Khu công nghiệp có trách nhiệm tổ chức, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND cấp huyện kiểm tra các công trình trong các Khu công nghiệp do Ban quản lý quản lý.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chịu trách nhiệm chỉ đạo Thanh tra chuyên ngành phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan, phòng chuyên môn cấp huyện, UBND cấp xã tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời và kiên quyết tháo dỡ các công trình, nhà ở xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ các công trình thủy lợi, đất rừng.

Ngoài ra, các Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh cũng được chỉ đạo chủ trì, chịu trách nhiệm cũng như phối hợp cùng các cơ quan khác kiểm tra, xử lý các vấn đề liên quan đến trật tự xây dựng trong lĩnh vực mình phụ trách.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top