Reatimes.vn

Bà Rịa - Vũng Tàu: Các doanh nghiệp đang sử dụng hơn 28ha đất ở bãi Sau phải trả lại mặt bằng trước ngày 31/5

Bà Rịa - Vũng Tàu: Các doanh nghiệp đang sử dụng hơn 28ha đất ở bãi Sau phải trả lại mặt bằng trước ngày 31/5

Ngày 26/5, UBND TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã gửi thông báo yêu cầu các doanh nghiệp đang sử dụng hơn 28ha đất mặt tiền đường Thùy Vân thuộc khu vực bãi Sau phải hoàn trả mặt bằng trước 31/5.
06:09, 27/05/2022

UBND thành phố Vũng Tàu cũng yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nội dung liên quan đến số tiền 326 tỉ đồng còn nợ ngân sách được nêu trong Kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và thông báo của Chi cục Thuế khu vực Vũng Tàu - Côn Đảo.

Theo Kết luận thanh tra, năm 1996, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao Công ty Đầu tư xây lắp Bà Rịa - Vũng Tàu (lúc đó là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, sau này chuyển thành công ty cổ phần) làm chủ đầu tư xây dựng bãi tắm Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu. Dự án có tổng chiều dài toàn tuyến đường Thùy Vân là 3km với diện tích hơn 28ha đất.

Bãi Sau - Vũng Tàu (Nguồn: Internet)

Theo chủ trương của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Nhà nước cho Công ty Đầu tư xây lắp Bà Rịa - Vũng Tàu thuê đất bãi tắm Thùy Vân. Công ty sẽ nộp tiền thuê đất cho Nhà nước và Nhà nước (chủ sở hữu tiền thuê đất) sẽ ghi thu, ghi chi (giao lại cho công ty số tiền ấy dưới hình thức Nhà nước giao vốn cho doanh nghiệp nhà nước) để kết hợp với số vốn do công ty huy động thêm nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng của bãi tắm Thùy Vân. Tuy nhiên, thực tế, chủ trương này không được thực hiện, Nhà nước đã sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh để Công ty Đầu tư xây lắp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đầu tư cơ sở hạ tầng tại bãi tắm Thùy Vân, với tổng giá trị quyết toán trên 122 tỉ đồng (phần lớn các hạng mục công trình đã hoàn thành và quyết toán trước năm 2002).

Sau khi xây dựng cơ sở hạ tầng bãi tắm Thùy Vân, Công ty Đầu tư xây lắp Bà Rịa - Vũng Tàu đã cho nhiều doanh nghiệp vào thuê lại mặt bằng để đầu tư du lịch. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này không nộp tiền thuê đất và đến nay, các doanh nghiệp trên nợ số tiền thuê đất của nhà nước lên đến hơn 326 tỉ đồng.

Ngày 13/8/2021, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ký quyết định thu hồi hơn 28ha của các doanh nghiệp đang sử dụng ở bãi tắm Thùy Vân, giao cho UBND thành phố Vũng Tàu tiếp nhận diện tích đất trên để quản lý, lập phương án sử dụng theo quy định./.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP