Aa

Bắc Giang: 751 lô đất tại Khu đô thị mới phía Đông thị trấn Đồi Ngô được phép chuyển nhượng

Chủ Nhật, 16/06/2024 - 09:08

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 552/QĐ-UBND quy định khu vực được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu đô thị mới phía Đông thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam.

Theo đó, có 751 lô đất ở thuộc dự án Khu đô thị mới phía Đông thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam đủ điều kiện thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở. Đối với 240 lô đất ở còn lại thuộc dự án, chủ đầu tư không được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy định.

Việc thông báo đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các lô đất ở tại dự án chỉ được thực hiện khi đảm bảo theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 4 Nghị định số 35 ngày 20/6/2023 của Chính phủ, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đất đai và các quy định hiện hành khác có liên quan. Đồng thời các lô đất chuyển nhượng phải thuộc phần đất nhà nước giao cho nhà đầu tư để thanh toán giá trị dự án BT theo Hợp đồng đã ký của UBND huyện Lục Nam.

Bắc Giang: 751 lô đất tại Khu đô thị mới phía Đông thị trấn Đồi Ngô được phép chuyển nhượng
- Ảnh 1.

Quyết định số 552/QĐ-UBND quy định khu vực được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu đô thị mới phía Đông thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam.

UBND tỉnh Bắc Giang giao Sở Xây dựng hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư, UBND huyện Lục Nam triển khai các công việc có liên quan theo quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện trình tự, thủ tục kiểm tra, thông báo điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án theo quy định của Luật Đất đai và các quy định có liên quan. Đồng thời giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện việc giám sát, đánh giá đầu tư và hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục về đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật khác có liên quan.

UBND huyện Lục Nam công bố công khai các khu vực trong dự án được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền cho người dân xây dựng nhà ở theo quy định. Giám sát, kiểm tra việc người dân xây dựng nhà ở sau khi đã thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền bảo đảm theo đúng quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt, thiết kế mẫu nhà ở và Giấy phép xây dựng.

Chủ đầu tư thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở dưới hình thức phân lô, bán nền tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản. Thực hiện công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về các khu vực trong dự án được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền cho người dân.

Bắc Giang: 751 lô đất tại Khu đô thị mới phía Đông thị trấn Đồi Ngô được phép chuyển nhượng
- Ảnh 2.

751 lô đất ở thuộc dự án Khu đô thị mới phía Đông thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam đủ điều kiện thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở. Ảnh: IT.

Được biết trước đó, UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 546/QĐ-UBND, Quyết định số 548/QĐ-UBND và Quyết định số 549/QĐ-UBND về việc quy định khu vực được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án khu số 1 thuộc Khu đô thị phía Bắc, xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang; dự án Khu phía Tây thuộc khu số 1, số 3 thuộc phân khu số 4 và dự án Khu phía Đông thuộc khu số 1, số 3 thuộc phân khu số 4, TP Bắc Giang.

Theo đó, tại Quyết định số 546/QĐ-UBND, có 226 lô đất ở thuộc dự án Khu số 1 thuộc Khu đô thị phía Bắc xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang đủ điều kiện được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở. Đối với 53 lô đất ở còn lại thuộc dự án chủ đầu tư không được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy định.

Tại Quyết định số 548/QĐ-UBND, quy định khu vực được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở gồm 231 lô đất ở thuộc dự án Khu phía Tây thuộc khu số 1, số 3 thuộc Phân khu số 4, TP Bắc Giang. Đối với 142 lô đất ở còn lại thuộc dự án chủ đầu tư không được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy định.

Tại Quyết định số 549/QĐ-UBND, quy định khu vực được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở gồm 396 lô đất ở thuộc dự án Khu phía Đông thuộc khu số 1, số 3 thuộc Phân khu số 4, TP Bắc Giang. Đối với 152 lô đất ở còn lại thuộc dự án chủ đầu tư không được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy định.

Việc thông báo đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các lô đất ở tại dự án chỉ được thực hiện khi đảm bảo theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 4 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đất đai và các quy định hiện hành khác có liên quan./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top