Aa

Bắc Giang thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024

Theo Báo điện tử Bắc Giang
Theo Báo điện tử Bắc Giang
Thứ Bảy, 30/12/2023 - 21:14

HĐND tỉnh Bắc Giang khoá XIX vừa ban hành Nghị quyết số 75/NQ-HĐND thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 (gọi tắt là hệ số K) áp dụng trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh Bắc Giang khoá XIX vừa ban hành Nghị quyết số 75/NQ-HĐND thông qua hệ số điều chỉnh giá đất (gọi tắt là hệ số K) áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2024.

Bắc Giang thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024- Ảnh 1.

Bắc Giang thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024.

Theo đó, tại các dự án khu đô thị mới, khu dân cư mới, điểm dân cư do doanh nghiệp làm chủ đầu tư được đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ; các khu đô thị mới, khu dân cư mới, điểm dân cư do Nhà nước làm chủ đầu tư được đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chưa quy định giá đất trong bảng giá đất thuộc địa bàn các huyện và TP Bắc Giang (đất ở) có K=1,0.

Đất thương mại, dịch vụ; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ có K=1,1.

Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp (đất chưa bao gồm chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật - đất thô) có K=1,1.

Đất thuộc nhóm đất nông nghiệp hệ số K=1,0 (không phân biệt vị trí, khu vực).

Đất nông nghiệp do các tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển nhượng khi tính các khoản trừ vào tiền thuê đất giao Sở Tài chính xác định hệ số điều chỉnh giá đất tuỳ theo từng trường hợp.

UBND tỉnh quyết định hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể đối với thửa đất hoặc khu đất có giá trị dưới 10 tỷ đồng (tính theo giá đất trong bảng giá đất) và áp dụng trong các trường hợp đã được quy định.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top