Aa

Bắc Ninh: Cấp hơn 3.000 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

An Vy
An Vy
Thứ Sáu, 29/12/2023 - 15:55

Tỉnh Bắc Ninh đã triển khai công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu được 3.004 giấy, với tổng diện tích 825,5 ha.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh, từ đầu năm 2023 đến nay, toàn tỉnh đã cấp được 3.004 giấy chứng nhận lần đầu với diện tích 825,5 ha. Trong đó, 1.102 giấy, diện tích 761,0 ha; hộ gia đình, cá nhân 1.902 giấy, diện tích 64,5 ha. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, quy định, không có phiền hà, sách nhiễu nhân dân, hạn chế xảy ra tranh chấp, khiếu kiện.

Với cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình được 3.566 giấy. Trong đó, tổ chức 57 giấy; hộ gia đình, cá nhân 3.509 giấy.

Bắc Ninh: Cấp hơn 3.000 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu- Ảnh 1.

Tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Trung tâm Hành chính công thành phố Từ Sơn.

Đối với thực hiện đăng ký biến động đất đai được 27.844 giấy. Đăng ký biến động xác nhận trực tiếp trên Giấy chứng nhận đã cấp 6.048 giấy, tổ chức 76 giấy; hộ gia đình, cá nhân 5.972 giấy. Còn đăng ký biến động phải cấp mới Giấy chứng nhận 21.796 giấy, tổ chức 197 giấy; hộ gia đình, cá nhân 21.599 giấy.

Ngoài ra, đăng ký giao dịch bảo đảm cho 29.080 trường hợp, trong đó: Tổ chức 594 trường hợp; hộ gia đình, cá nhân 28.486 trường hợp. Đồng thời, cung cấp thông tin cho 3.043 lượt tổ chức có nhu cầu khai thác. Bên cạnh đó, 100% số đơn vị cấp xã lập sổ địa chính cho các thửa đất đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận và sử dụng, cập nhật, chỉnh lý thường xuyên các biến động đất đai, thông tin thửa đất vào sổ địa chính dạng giấy.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top