TAG:

bài toán phát triển và bảo tồn

 • 09/03/2021, 06:30

  "Nhận thức đúng đắn, môi trường sẽ luôn xanh"

  Trong giai đoạn 5 năm 2016 - 2020, dưới sự “chèo lái” của Bộ trưởng Trần Hồng Hà, ngành tài nguyên và môi trường đã vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức; qua đó phát huy thế mạnh các nguồn lực.

 • 07/01/2019, 06:00

  Bất động sản du lịch vùng di sản: Lời giải nào cho bài toán phát triển và bảo tồn?

  Bất động sản du lịch vùng di sản: Lời giải nào cho bài toán phát triển và bảo tồn?

  Vấn đề đặt ra trong câu chuyện nên hay không nên triển khai các dự án bất động sản ở vùng di sản vẫn là bài toán cần đi tìm tiếng nói chung giữa hai yếu tố phát triển và bảo tồn. Chia sẻ trong chương trình góc nhìn đa chiều tuần này, Nhà nghiên cứu văn hóa, TS Nguyễn Ánh Hồng cho rằng, nếu cứ giữ quan điểm truyền thống là bảo tồn một cách nguyên vẹn mà không vận động phát triển thì sẽ đồng nghĩa với việc “giết chết” di sản, làm cho quá khứ và hiện tại tách biệt nhau.


TOP