Aa

Ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại Ngân hàng Nhà nước

Chủ Nhật, 27/02/2022 - 14:45

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của Ngân hàng Nhà nước năm 2022.

Mục đích tổng thể của kế hoạch nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý tạo môi ứng dụng toàn diện công nghệ thông tin, các công nghệ mới của cách mạng công nghiệp 4.0 vào hoạt động nghiệp vụ ngân hàng và từng bước chuẩn hóa hạ tầng công nghệ thông tin của ngành Ngân hàng.

Một trong những mục tiêu nữa là hoàn thành cơ bản mô hình chính phủ điện tử tại Ngân hàng Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả điều hành của Ngân hàng Nhà nước, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công phù hợp với lộ trình xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số.

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin ngành Ngân hàng cũng hướng tới hoàn thiện hạ tầng số để kết nối, chia sẻ với hạ tầng, hệ thống thông tin của Trung tâm dữ liệu quốc gia phục vụ chuyển đổi số; chuẩn hóa và phát triển các kho dữ liệu chuyên ngành phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ chính phủ điện tử, chính phủ số của Ngân hàng Nhà nước.

Nằm trong nhóm các mục tiêu cơ bản còn có việc xây dựng cách thức vận hành công việc trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước dựa trên dữ liệu và công nghệ số; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin theo chiều sâu cho toàn bộ các hoạt động nghiệp vụ Ngân hàng Nhà nước, trước mắt ưu tiên cho công tác thanh tra, giám sát; hoàn thiện nền tảng an ninh mạng, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố an ninh mạng…/.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top