Aa

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng liệu có làm trái kết luận thanh tra?

Hiếu CT
Hiếu CT trunghieu.ntdtv@gmail.com
Thứ Bảy, 12/03/2022 - 06:09

Tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp yêu cầu Công ty TNHH sản xuất dược phẩm Nanogen Lâm Đồng tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép, nhưng sau hơn 3 năm sai phạm vẫn chưa được xử lý.

Công ty dược phẩm Nanogen xây dựng nhiều công trình trái phép

Thông tin này được Sở Xây dựng cho biết, tại văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 3/3/2022, báo cáo kết quả xem xét đề nghị của Công ty TNHH sản xuất dược phẩm Nanogen Lâm Đồng về việc xin tồn tại công trình phụ trợ và hàng rào trên lô đất CX3 thuộc khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng.

Theo Sở Xây dựng, trước đây, Công ty Nanogen có nhu cầu thuê diện tích đất khoảng 5 ha tại Khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng để đầu tư xây dựng dự án nhà máy sản xuất dược phẩm Nanogen. Công ty Nanogen đã được Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 6/10/2016 và được Công ty phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Phú Hội (nay là Công ty phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Lộc Sơn - Phú Hội) ký hợp đồng cho thuê đất ngày 6/1/2017 để thực hiện dự án với diện tích là 41.703m2 (gồm các thửa BII-11 đến lô BII-15).

Tuy nhiên, do lô đất BII-15 được quy hoạch là cây xanh có ký hiệu CX3 (diện tích 1,3ha) nên Công ty được Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay đổi lần thứ nhất ngày 7/9/2017 và ký điều chỉnh lại Hợp đồng cho thuê đất số 81/HĐ-TLĐ ngày 08/6/2017 với Công ty phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Phú Hội có tổng điện tích điều chỉnh giảm còn 32.300m2 (gồm các lô BII11 đến lô BII-14).

Sau đó, Công ty Nanogen đã có văn bản số 051701/CV-NLD ngày 24/5/2017 về việc xin sử dụng thửa đất CX3 để bố trí các công trình phụ trợ, hàng rào và cam kết trồng cây xanh trên diện tích đất còn lại. Công ty Nanogen đã nhận được ý kiến đồng ý của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng tại văn bản số 388/KCN-QHXD ngày 19/7/2017 và ý kiến đồng ý của Công ty phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Phú Hội tại Văn bản số 89/KCNPH ngày 31/7/2017.

Hiện nay, việc xây dựng nhà máy chính và các công trình phụ trợ đã hoàn thành, từ lý do trên, Công ty Nanogen đề nghị UBND tỉnh xem xét, chấp thuận cho Công ty được tồn tại các công trình phụ trợ, hàng rào trên lô đất CX3 được quy hoạch là đất trồng cây xanh nhằm đảm bảo cho quá trình hoạt động, sản xuất kinh doanh của nhà máy. Trên cơ sở đó, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng có văn bản số 48/KCN-NV ngày 14/2/2022 đề nghị UBND tỉnh xem xét.

Công ty Nanogen đã xây dựng nhiều công trình nằm ngoài phạm vi ranh giới đất được thuê lại.

Liên quan đến việc kiểm tra, xử lý trước đây của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng các công trình phụ trợ, hàng rào của Công ty Nanogen trên lô đất CX3, năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 1808/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với Công ty phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Phú Hội. Ngày 19/11/2018, Đoàn thanh tra theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh có báo cáo kết quả thanh tra số 496/BCĐTTr và Chủ tịch UBND tỉnh có Kết luận số 66/KL-UBND ngày 5/01/2019.

Nội dung báo cáo kết quả thanh tra cho thấy, qua kiểm tra, đối chiếu diện tích đất cho thuê và Giấy phép xây dựng số 106/GPXD ngày 10/10/2017 (kèm theo bản vẽ bố trí mặt băng và thiết kế) do Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh cấp cho Công ty TNHH sản xuất dược Nanogen Lâm Đồng, diện tích đất Công ty TNHH sản xuất dược phẩm Nanogen Lâm Đồng thuê 3,23 ha, thuộc Lô BII-11, BII-12, BII-13, BII-14, tờ bản đồ quy hoạch sử dụng đất khu công nghiệp Phú Hội.

Phạm vi, diện tích, quy mô cấp phép xây dựng các hạng mục công trình là 4,17 ha, lớn hơn diện tích đất Công ty TNHH sản xuất dược phẩm Nanogen Lâm Đồng thuê là 0,94 ha = (4,17 ha - 3,23 ha). Diện tích 0,94 ha này thuộc lô CX3 là đất được quy hoạch bố trí trồng cây xanh (theo quy hoạch chỉ tiết xây dựng được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 28/3/2017).

Theo bản vẽ bố trí mặt bằng (kèm theo Giấy phép xây dựng) trên diện tích 0,94 ha (thuộc lô CX3) do Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng cấp cho Công ty TNHH sản xuất dược phẩm Nanogen Lâm Đồng được phép xây dựng các hạng mục công trình phụ trợ, gồm: hàng rào bảo vệ quanh khuôn viên dài 299m, bãi để xe 2 bánh, bãi để xe 4 bánh; hồ chứa nước và hệ thống xử lý nước thải sản xuất. Thế nhưng, công ty đã xây dựng xong các hạng mục: hàng rào bảo vệ kiên cố, kết cầu: móng đá ché, đà kiềng bê tông cốt thép, gạch, chiều cao trung bình 4,4 m; xây dựng bể nước ngầm và xây dựng bể xử lý nước thải kết cấu bê tông, cốt thép trên diện tích đất khoảng 0,94 ha đất quy hoạch bố trí trồng cây xanh thuộc lô CX3.

Kết luận số 66/KL-UBND ngày 5/1/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho biết, nhiều trường hợp doanh nghiệp được thuê đất nhưng không phù hợp giữa ngành nghề sản xuất, kinh doanh với quy hoạch chi tiết (theo biểu thống kê đính kèm kết luận có Công ty Nanogen). Việc cho phép Công ty TNHH sản xuất dược phẩm Nanogen Lâm Đồng xây dựng các hạng mục công trình bãi để xe 2 bánh, bãi để xe 4 bánh; hồ chứa nước và hệ thống xử lý, bể chứa nước thải sản xuất và hàng rào bảo vệ kiên cố thuộc lô CX3 (đất quy hoạch bố trí trồng cây xanh và dải cách ly vệ sinh trong khu vực công nghiệp) là không đúng quy định.

Sau 3 năm, sai phạm vẫn chưa được xử lý

Từ những sai phạm này, UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc bố trí đất cho 17 doanh nghiệp thuê lại không phù hợp giữa ngành nghề sản xuất, kinh doanh với quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt và khắc khục các tồn tại trên.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng được giao tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc cấp phép cho Công ty TNHH sản xuất dược phẩm Nanogen Lâm Đồng xây dựng thuộc lô CX3 nhưng không báo cáo và xin ý kiến của UBND tỉnh. Đồng thời, yêu cầu Công ty TNHH sản xuất dược phẩm Nanogen Lâm Đồng tháo dỡ các công trình xây dựng nằm ngoài phạm vi ranh giới đất được thuê lại, trả lại đất cho Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Phú Hội quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch và xử lý các vấn đề liên quan theo quy định.

Tuy nhiên,  sau hơn 3 năm, sự việc này chưa được xử lý theo như yêu cầu của UBND tỉnh Lâm Đồng. Sở Xây dựng tỉnh cho rằng, việc Công ty TNHH sản xuất dược phẩm Nanogen Lâm Đồng xin tồn tại các công trình phụ trợ và hàng rào đã xây dựng trên lô đất CX3, thuộc khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng là không có cơ sở để xem xét, giải quyết. Nguyên nhân là do theo Kết luận số 66/KL-UBND ngày 5/1/2019 của UBND tỉnh đã chỉ đạo, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Công ty Nanogen tháo dỡ các công trình xây dựng nằm ngoài phạm vi ranh giới đất được thuê lại, trả lại đất cho Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Phú Hội quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch là đúng quy định của pháp luật.

Do đó, Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kết luận số 66/KL-UBND ngày 5/1/2019. Sở kiến nghị yêu cầu Công ty TNHH sản xuất dược phẩm Nanogen Lâm Đồng tháo dỡ các công trình xây dựng nằm ngoài phạm vi ranh giới đất được thuê, trả lại đất cho Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Phú Hội quản lý, sử dụng theo quy hoạch, xử lý các vấn đề liên quan theo quy định và có báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo quy định.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top