Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

TAG:

bằng cấp

 • 18/11/2019, 06:28

  Chứng chỉ và những cuộc hành nhau

  Chứng chỉ và những cuộc hành nhau

  Có thời tôi nói vui: 90% cán bộ lãnh đạo một vài tỉnh có bằng đại học luật và kinh tế, nó là từ cái "Ha Vớt" tại chức ở đường Lý Thái Tổ mà ra, ai không học đấy, đố nên người.

 • 18/09/2019, 06:30

  Thứ không mua được bằng tiền

  Thứ không mua được bằng tiền

  Nhưng chỗ của ông ở đâu bây giờ. Học không hay, cày không biết trong khi cái bằng chứng nhận người tử tế còn khó gấp ngàn lần những cái bằng ông đang có.

 • 30/07/2018, 06:00

  Thi như... đèn cù

  Thi như... đèn cù

  Rất nhiều người chỉ muốn đi học để lấy tri thức, lấy chữ, nhưng nào có được. Gánh nặng và chỉ tiêu bằng cấp nó bắt phải học theo kiểu... bằng cấp, theo kiểu dốt vẫn phải lên lớp để lấy thi đua, dẫu phụ huynh biết con mình dốt, nằn nì xin ở lại, và vẫn... không được.

 • 11/07/2018, 06:00

  Bằng và…cấp

  Bằng và…cấp

  Cứ tưởng chỉ là chuyện kể tào lao để đùa cho vui. Nào ngờ cách “đầu tư” ấy hiệu quả thật ông ạ, hơn cả mong muốn của tôi và ông. Số là sau đó tôi đem chuyện “tư vấn đầu tư” ấy kể lại cho một đồng nghiệp của tôi. Hắn im ỉm không nói gì mà lẳng lặng áp dụng. Chỉ chưa đến 10 năm, hắn thành công mỹ mãn, nếu chỉ xét ở khía cạnh thu hồi vốn!


TOP