Reatimes.vn

Bảng giá sữa bột Similac cập nhật mới nhất

Bảng giá sữa bột Similac cập nhật mới nhất

Sữa bột Similac là sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ em của thương hiệu của Abbott Hoa Kỳ. Dưới đây là bảng giá sữa bột Similac cập nhật mới nhất.
08:50, 11/03/2020

Tên sản phẩm                                                                Giá tham khảo (VNĐ)

Sữa bột Abbott Similac Newborn IQ 1 – hộp 900g                   500.000

Sữa bột Abbott Similac Gain Plus IQ 3 – hộp 900g                   265.000

Sữa bột Abbott Similac Gain IQ 2 – hộp 900g                             519.000

Sữa bột Abbott Similac Neosure IQ 1 – hộp 900g                     494.000

Sữa bột Abbott Similac Gain Plus IQ 3 – hộp 1700g                 695.000

Sữa bột Abbott Similac Newborn IQ 1 – hộp 400g                    232.000

Sữa bột Abbott Similac Total Comfort 1 – hộp 360g                  260.000

Sữa bột Abbott Similac Isomil 2 – hộp 400g                                 254.000

Sữa bột Abbott Similac Mom IQ – hộp 400g                                 140.000

Sữa bột Abbott Similac Gain Kid IQ 4 – hộp 900g                       437.000

Sữa bột Abbott Similac Gain Plus Total Comfort 3 – hộp 360g 226.000

Sữa bột Abbott Similac Gain IQ 2 – hộp 400g                                       246.000

Sữa bột Abbott Similac Gain Plus IQ 3 – hộp 400g                              180.000

Sữa bột Abbott Similac Advance Complete Nutrition – hộp 658g 409.000

Sữa bột Abbott Similac Neosure IQ 1 – hộp 370g                                  225.000

Sữa bột Abbott Similac Go & Grow – hộp 624g (dành cho trẻ từ 9 – 24 tháng) 600.000

Sữa bột Abbott Similac Isomil IQ 1 – hộp 400g (dành cho trẻ từ 0 – 6 tháng)           254.000

Sữa bột Abbott Similac Gain Plus Total Comfort 3 – hộp 820g                                      536.000

Sữa bột Abbott Similac Mom IQ – hộp 900g                                                                         250.000

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP