Reatimes.vn

TAG:

bảo tàng Lev Tolstoy

 • 30/03/2021, 07:00

  Ghi chép ở bảo tàng Lép Tôn-xtôi (Nhân đám tang nhà văn Nguyễn Huy Thiệp)

  Ghi chép ở bảo tàng Lép Tôn-xtôi (Nhân đám tang nhà văn Nguyễn Huy Thiệp)

  Khi văn hóa cũng tham gia công cuộc làm giàu đất nước, nó không chỉ được bảo vệ tốt hơn, bền vững hơn mà còn cổ vũ cho sự công bằng.

 • 29/08/2018, 06:00

  Hỏi xong và thở dài

  Hỏi xong và thở dài

  Không có ngoại lệ. Không có nhân nhượng. Dù bạn bảo vừa đến từ nửa bên kia của trái đất, dù bạn chứng minh mình ngưỡng mộ Lev Tolstoy đến thế nào chăng nữa. Tuyệt đối không. Đừng nằn nì mà mất công, vô ích. Bởi vì họ đang bảo vệ những tài sản vô giá của nước Nga cho đến muôn sau...


TOP