Aa

Bí thư Thanh Hóa sẽ tiếp dân, đối thoại đột xuất với dân

Thứ Sáu, 26/04/2019 - 13:10

Vào ngày 20 hằng tháng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa sẽ đối thoại với dân tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa ban hành quy chế, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân với Bí thư Tỉnh ủy. Theo đó, vào ngày 20 hằng tháng, Bí thư Tỉnh ủy sẽ đối thoại với dân tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa tiếp dân, đối thoại với dân định kỳ mỗi tháng 1 ngày vào ngày 20 hằng tháng. Nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì sẽ điều chỉnh vào ngày làm việc tiếp theo. Trường họp vì lý do khách quan không thể thực hiện được việc tiếp dân theo lịch đã thông báo thì có thể lùi lịch tiếp dân sang thời gian khác.

Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, đối thoại đột xuất với dân khi có vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn khác nhau; Vụ việc có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và các trường hợp cần thiết khác.

Lịch tiếp, đối thoại với dân của Bí thư Tỉnh ủy được niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan Tỉnh ủy Thanh Hóa và trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Địa điểm tiếp công dân của Bí thư Tỉnh ủy là trụ sở tiếp công dân tỉnh Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa - ông Trịnh Văn Chiến. Ảnh tư liệu.

Ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. Ảnh tư liệu.

Theo quy chế, tham gia tiếp dân, đối thoại vói dân cùng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gồm có Chủ tịch UBND tỉnh hoặc 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh (do Chủ tịch UBND tỉnh phân công); đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh; công chức tiếp công dân của Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tiếp công dân tỉnh và cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị có liên quan khi được yêu cầu. Tổ chức, cá nhân đến làm thủ tục đăng ký tiếp dân tại Phòng đón tiếp công dân Trụ sở tiếp công dân tỉnh.

Việc đăng ký có thể tiến hành trước hoặc trong ngày tiếp dân định kỳ của  Bí thư Tỉnh ủy. Trên cơ sở tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân, Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh xem xét, phân loại vụ việc, hướng dẫn tổ chức, cá nhân lập phiếu đăng ký.

Trên cơ sở đăng ký của tổ chức, cá nhân, Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan xem xét, chuẩn bị nội dung, tài liệu (nếu có) báo cáo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đề xuất hướng xử lý, trả lời, đối thoại đối với từng trường hợp. Đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức buổi tiếp dân, đối thoại, dự báo các tình huống, chuẩn bị các phương án để buổi tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân đạt kết quả.

Tại buổi tiếp công dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy sẽ trao đổi, giải thích, đối thoại với người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo hoặc yêu cầu các cơ quan liên quan phát biểu làm rõ các nội dung liên quan đến vụ việc, đồng thời kết luận đối với từng nội dung phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân. Kết thúc việc tiếp dân, đối thoại với dân, tuỳ tùng trường họp cụ thể, Văn phòng Tỉnh ủy phối họp với Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu văn bản thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Theo đó, trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ khi nhận được phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chuyển, chỉ đạo giải quyết, cơ quan, tố chức, người có thẩm quyền giải quyết phải có văn bản báo cáo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Chánh Văn phòng Tỉnh ủy và thông báo bằng văn bản cho người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo biết về kết quả tiếp nhận để giải quyết và chỉ đạo giải quyết.

Quy chế cũng quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của Bí thư Tỉnh ủy tại buổi tiếp công dân, đó là: Tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết liên quan đến nội dung phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo...

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top