Aa

BIDV vượt 13,5% kế hoạch lợi nhuận năm 2017

Thứ Năm, 18/01/2018 - 06:01

BIDV là một trong những ngân hàng có kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2017, với mức tăng trưởng lợi nhuận 14% so với năm 2016, chênh lệch thu chi tăng 44%.

BIDV vượt 13,5% kế hoạch lợi nhuận năm 2017.

BIDV vượt 13,5% kế hoạch lợi nhuận năm 2017.

Tại Hội nghị trực tuyến đánh giá tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2017 và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2018 tổ chức ngày 17/01, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID-HoSE) đã đạt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 với chênh lệch thu chi tăng trưởng 18%.

Năm 2017, chênh lệch thu chi tại BIDV có thể kết quả tốt nhất từ trước đến nay là 24.032 tỷ đồng, tăng trưởng 44% so với 2016. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn hệ thống đạt 8.800 tỷ đồng, tăng 14,2% so với kết quả năm 2016 và vượt 13,5% kế hoạch đề ra.

Đối với các chỉ tiêu về cho vay và huy động vốn, BIDV đặt mục tiêu tín dụng tăng trưởng tối đa 17%, huy động vốn tăng trưởng 17%. Mức tăng trưởng kế hoạch trên đều thấp hơn thực hiện năm 2017 lần lượt là 18% và 17,4%.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top