Aa

Bình Định: Đẩy nhanh tiến độ đấu giá đất các dự án trong Khu kinh tế Nhơn Hội

Nguyễn Lạc
Nguyễn Lạc
Thứ Hai, 25/12/2023 - 14:00

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành văn bản chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao UBND TP. Quy Nhơn phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh khẩn trương rà soát, đề xuất bổ sung 2 dự án Khu du lịch sinh thái Eo Gió và dự án Bãi đỗ xe khu vực sườn núi Phương Mai vào quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của địa phương, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để đủ điều kiện triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Đối với Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Học viện Golf, giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh theo dõi, chủ động triển khai các bước tiếp theo để lựa chọn nhà đầu tư theo đúng trình tự, thủ tục, quy định pháp luật hiện hành (sau khi có ý kiến phúc đáp của Bộ Xây dựng).

Đối với dự án Khu du lịch Tân Thanh, giao UBND huyện Phù Cát khẩn trương tổ chức thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 7905/UBND-TH ngày 24/10/2023; theo đó, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đề xuất bổ sung dự án nêu trên vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để sớm triển khai công tác lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng và nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn, hỗ trợ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các địa phương liên quan đến việc bổ sung các dự án trên vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023; kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh theo quy định.

Giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ động liên hệ, làm việc, trao đổi, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và địa phương liên quan để thực hiện các hồ sơ, thủ tục đảm bảo đủ các điều kiện để hoàn thành công tác đấu thầu, đấu giá quyền sử dụng đất các dự án trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội theo quy định pháp luật; tránh trường hợp bị động trong quá trình triển khai thực hiện dẫn đến việc chậm trễ thực hiện kế hoạch đấu thầu, đấu giá dự án do chưa hoàn thành các hồ sơ, thủ tục liên quan./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top