Aa

Bình Định: Dự án nhà ở xã hội Hàng Hải Bình Định chậm triển khai

Nguyễn Lạc
Nguyễn Lạc
Thứ Bảy, 30/12/2023 - 06:02

Dự án Nhà ở xã hội Hàng Hải Bình Định đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4335/QĐ-UBND ngày 29/10/2021, tuy nhiên, việc thực hiện các hồ sơ, thủ tục chuẩn bị đầu tư, triển khai dự án chậm so với tiến độ đề ra.

Theo đó, trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 335/TTr-SXD ngày 10/11/2023 và Văn bản số 4351/SXD-QHKT ngày 06/12/2023 về phương án quy hoạch dự án Nhà ở xã hội Hàng Hải Bình Định; ý kiến của đại diện các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp và UBND TP. Quy Nhơn và Nhà đầu tư tại cuộc họp xem xét về dự án ngày 12/12/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã đề nghị Nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ, tập trung nguồn lực để triển khai dự án đảm bảo tiến độ đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Đồng thời, Nhà đầu tư phải xây dựng kế hoạch, tiến độ cụ thể, chi tiết để thực hiện và có văn bản cam kết cụ thể gửi Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, quản lý, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hồ sơ, thủ tục pháp lý và triển khai đầu tư xây dựng công trình; tổ chức khởi công xây dựng công trình chậm nhất trong quý II/2024; hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận. 

UBND tỉnh sẽ không xem xét, gia hạn tiến độ thực hiện mà không có lý do chính đáng, nguyên nhân bất khả kháng theo quy định.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Định cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư, đối chiếu với quy hoạch phân khu đã được phê duyệt, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và các quy định pháp luật hiện hành để đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Bên cạnh đó, đối với nội dung đề xuất dành 20% diện tích đất để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại theo chính sách ưu đãi quy định tại Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, kiểm tra, rà soát kỹ đối với nội dung này, đảm bảo việc thực hiện tuân thủ đúng quy định pháp luật; trường hợp đề xuất áp dụng chính sách ưu đãi này thì hướng dẫn Nhà đầu tư có cam kết cụ thể trước khi đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư điều chỉnh, theo đó khi cơ quan thanh tra, kiểm toán hoặc cơ quan có thẩm quyền nếu có yêu cầu thực hiện thu, truy thu tiền sử dụng đất đối với phần diện tích này thì Nhà đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo kết luận, quyết định của cơ quan thẩm quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Xây dựng chủ trì, rà soát, hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến công tác quy hoạch, thiết kế, xây dựng dự án, đảm bảo chất lượng, phù hợp theo quy định; thực hiện đầy đủ chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực phát triển nhà ở xã hội, quản lý quy hoạch, xây dựng, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện, kịp thời tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top