Aa

Bình Định: Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng các công trình xây dựng cơ bản

Nguyễn Lạc
Nguyễn Lạc
Thứ Ba, 26/12/2023 - 06:05

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 70/TB-UBND ngày 13/3/2023, Thông báo số 232/TB- UBND ngày 03/7/2023, Văn bản số 7976/UBND-KT ngày 26/10/2023, Văn bản số 8607/UBND-KT ngày 14/11/2023 và các văn bản chỉ đạo có liên quan trước đây, triển khai thực hiện tốt công tác nâng cao chất lượng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh, tiếp tục phát huy các ưu điểm, kết quả đã đạt được; kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc.


Bình Định: Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng các công trình xây dựng cơ bản- Ảnh 1.

Tỉnh Bình Định đang từng bước khắc phục các tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn. (Ảnh minh hoạ, nguồn Nguyễn Lạc)

Cụ thể, các nội dung đề xuất bao gồm: Các cơ quan quản lý nhà nước, Ban QLDA, UBND các địa phương tiếp tục tăng cường công tác đào tạo nhân lực ngành xây dựng theo các nội dung bám sát thực tiễn công việc, nhất là đào tạo cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án chuyên ngành tiếp tục rà soát, tổng hợp báo cáo các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp các công trình kém chất lượng trên địa bàn quản lý; các tồn tại chủ yếu về chất lượng công trình xây dựng, kèm theo nguyên nhân và giải pháp khắc phục để xử lý, giải quyết kịp thời, có hiệu quả.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, xem xét các nội dung kiến nghị đề xuất của Sở xây dựng để triển khai thực hiện, báo cáo đề xuất UBND tỉnh. Đồng thời, hàng năm Sở Kế hoạch và Đầu xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá dự án đầu tư và tham mưu đề xuất việc các cơ quan như: Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh... cùng phối hợp, tham gia kiểm tra, giám sát các dự án, công trình trọng điểm theo quy định.

Ngoài ra, về các giải pháp, chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện nghiêm việc tăng thời hạn bảo hành công trình đảm bảo tối thiểu đạt 50% số công trình trên tổng số công trình ký hợp đồng thi công xây dựng trong năm 2024 của từng chủ đầu tư.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xây dựng quy trình quản lý chất lượng chung đối với các công trình xây dựng do mình làm chủ đầu tư; xây dựng tiêu chí để đánh giá, trong đó xem xét về chất lượng các công trình xây dựng mà nhà thầu đã thực hiện trong khoảng thời gian 2 đến 3 năm gần đây.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện giải pháp lắp đặt camera đảm bảo tỷ lệ 100% công trình đang thi công trong năm 2024 để thực hiện theo dõi, giám sát việc nhập vật tư, vật liệu đầu vào tại công trình xây dựng, giám sát việc thực hiện trách nhiệm của các chủ thể trong quá trình triển khai thi công (trừ các công trình theo tuyến, các công trình được xây dựng tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn không có internet; công trình an ninh, quốc phòng). Chủ đầu tư, cơ quan được giao nhiệm vụ của chủ đầu tư thực hiện lưu trữ hình ảnh, phim trong suốt quá trình thi công xây dựng để phục vụ truy xuất khi có yêu cầu.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục theo dõi và đôn đốc, xây dựng kế hoạch đề xuất UBND tỉnh ban hành lộ trình đảm bảo 100% doanh nghiệp lắp đặt camera giám sát tại các điểm mỏ do mình quản lý, sử dụng; tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền đến các doanh nghiệp, chủ đầu tư các công trình xây dựng nắm rõ các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản.

Sở Xây dựng tiếp tục rà soát, công bố thông tin về giá vật liệu xây dựng đảm bảo đầy đủ các thông tin về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho từng loại VLXD được công bố trong thông báo giá, thông tin về giá bán các loại VLXD phục vụ các công trình: Giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật... để phục vụ kịp thời công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

Và Sở Xây dựng cũng khẩn trương rà soát, hoàn thiện nội dung quy định chuẩn hóa khu đô thị mới, khu dân cư, khu tái định cư trên địa bàn tỉnh, kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh./.

Chủ đề bạn có thể quan tâm

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top