Aa

Bình Thuận: Phê duyệt đề án đảm bảo an ninh, trật tự hệ thống Truyền tải điện 500kV

Thứ Ba, 09/06/2020 - 10:30

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai vừa ký ban hành Quyết định số 1237/QĐ-UBND (ngày 2/6/2020) phê duyệt “Đề án Đảm bảo an ninh, trật tự Hệ thống Truyền tải điện 500kV trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”.

Hệ thống công trình lưới điện 500kV trên địa bàn tỉnh Bình Thuận bao gồm: Trạm biến áp 500kV Vĩnh Tân và hơn 320km đường dây 500kV mạch kép do Công ty Truyền tải điện 3 quản lý.

Trạm biến áp 500kV Vĩnh Tân

Mục tiêu của Đề án là phát huy sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia vào nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự hệ thống Truyền tải điện 500kV trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Nâng cao chất lượng công tác dự báo, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động xâm phạm đến an ninh, trật tự của hệ thống truyền tải điện 500kV, đảm bảo sự vận hành an toàn, cung cấp điện liên tục và ổn định của hệ thống truyền tải điện 500kV trong mọi tình huống.

UBND tỉnh Bình Thuận giao Công an tỉnh chủ trì, tham mưu UBND tỉnh thực hiện các nội dung của Đề án. Hàng năm căn cứ chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh để xây dựng hoặc bổ sung các kế hoạch, phương án công tác mà Đề án đã nêu. Phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện nội dung của Đề án; kịp thời phát hiện và đề xuất giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; tiến hành sơ, tổng kết các nội dung của Đề án để kịp thời biểu dương, khen thuởng những đơn vị có thành tích xuất sắc hoặc chấn chỉnh, đề nghị xem xét trách nhiệm đối với các đơn vị không tổ chức triển khai hoặc tổ chức thực hiện chưa đạt yêu cầu.

Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương đánh giá và báo cáo, đề xuất Bộ Công an thành lập lực lượng Công an chuyên trách đảm bảo an ninh trật tự tại TBA 500kV Vĩnh Tân. Báo cáo đề xuất Bộ Công an trang bị phương tiện, thiết bị cần thiết phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự hệ thống Truyền tải điện 500kV. Khi có tình huống đột xuất xảy ra phải kịp thời báo cáo và tranh thủ tối đa sự chỉ đạo, hỗ trợ của các lực lượng nghiệp vụ thuộc Bộ Công an để nhanh chóng kiểm soát tình hình, phát hiện và xử lý nghiêm các phần tử xấu, đối tượng có hành vi xâm phạm đến hệ thống Truyền tải điện 500kV trên địa bàn.

Sở Công Thương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về điện năng, tham mưu cho UBND tỉnh về quản lý ngành điện và các nội dung liên quan đến công tác quản lý, vận hành Hệ thống Truyền tải điện 500kV trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng, các địa phương theo dõi, nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, gây ảnh hưởng đến an toàn nơi có Hệ thống truyền tải điện 500kV đi qua, kịp thời tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Hệ thống Truyền tải điện 500kV qua địa bàn tỉnh Bình Thuận do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư, mục tiêu là kết nối, giải phóng điện năng của các nhà máy Nhiệt điện tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân với hệ thống lưới điện Quốc gia.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top