TAG:

bộ máy đặc khu kinh tế

  • 28/05/2018, 21:01

    Làm gì để ngăn chặn tham nhũng, lạm quyền?

    Làm gì để ngăn chặn tham nhũng, lạm quyền?

    Trước câu hỏi, quyền lực tập trung vào UBQL Đặc khu kinh tế sẽ có thể xảy ra tình trạng tham nhũng hay lạm quyền, bà Liu Rongxin khẳng định: “Nếu quyền lực tập trung thì sẽ xảy ra những điều không tốt như tham nhũng. Để giải quyết vấn đề này, Trung Quốc đã thành lập một Ủy ban giám sát riêng về quyền lực và các quyết sách của đặc khu”.


TOP