Aa

Bổ sung kinh phí phòng, chống Covid-19

Thứ Năm, 11/03/2021 - 12:00

Bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 cho Bộ Y tế 502,9 tỷ đồng để mua sắm các vật tư phục vụ công tác phòng, chống Covid-19.

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 cho Bộ Y tế 502,9 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 để tiếp tục mua sắm các vật tư, hóa chất, sinh phẩm, trang thiết bị y tế cần thiết phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo phương án đã được Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông qua năm 2020.

Bổ sung kinh phí phòng chống Covid-19
Ảnh minh họa.

Bộ Y tế chịu trách nhiệm toàn diện về quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung; thực hiện mua sắm đúng quy định của pháp luật, đúng mục đích, đối tượng, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch và phù hợp với diễn biễn của dịch bệnh năm 2021.

Bộ Tài chính, Bộ Y tế chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top