Aa

Bổ sung một số trường hợp được miễn giảm tiền sử dụng đất

Mai Dương
Mai Dương dohongvan115@gmail.com
Thứ Hai, 06/02/2017 - 22:49

Từ ngày 10/2/2017, Thông tư 332/2016/TT-BTC có hiệu lực nhằm sửa đổi, bổ sung Thông tư 76/2014/TT-BTC về tiền sử dụng đất do Bộ Tài chính ban hành, điều chỉnh một số trường hợp được miễn tiền sử dụng đất.

Theo đó, Thông tư bổ sung một số trường hợp được giảm tiền sử dụng đất đối với dự án hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng như sau:

1. Những trường hợp được giao đất từ ngày 27/12/2015 đến ngày 10/2/2017, thuộc đối tượng ưu đãi tại Nghị định 118/2015/NĐ-CP và có nộp hồ sơ xin giảm tiền sử dụng đất sẽ được hưởng ưu đãi theo quy định tại Thông tư 76/2014/TT-BTC.

2. Giảm 50% tiền sử dụng đất đối với dự án: Đối với dự án thuộc địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; hoặc các dự án có vốn từ 6.000 tỉ đồng trở lên, đã giải ngân ít nhất 6.000 tỉ đồng trong 3 năm từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

3. Giảm 30% tiền sử dụng đất đối với dự án được áp dụng đối với địa bàn kinh tế xã hội khó khăn; hoặc tại vùng nông thôn sử dụng ít nhất 500 lao động.

4. Giảm 20% tiền sử dụng đất đối với dự án không thuộc 2 trường hợp liền kề nêu trên.

5. Chủ đầu tư thuộc đối tượng được giảm tiền sử dụng đất do dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên hoặc dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên quy định tại Điểm b, Điểm c. Khoản này chỉ được giảm tiền sử dụng đất khi có văn bản đề nghị được hưởng ưu đãi giảm tiền sử dụng đất kèm theo chứng từ chứng minh đã giải ngân vốn đầu tư tối thiểu là 6.000 tỷ đồng hoặc giấy tờ chứng minh đang sử dụng 500 lao động theo quy định tại Điểm c, Điểm d Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP.

Cơ quan thuế xác định và ban hành Quyết định giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Trường hợp khi thực hiện thanh tra, kiểm tra mà dự án không đáp ứng đủ các điều kiện để được giảm tiền sử dụng đất theo quy định thì chủ đầu tư phải hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền sử dụng đất đã được giảm và tiền chậm nộp tính trên số tiền sử dụng đất được giảm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, số tiền sử dụng đất đã được giảm phải hoàn trả được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm cơ quan thuế ban hành Quyết định giảm tiền thuê đất.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top