Reatimes.vn

Bộ Xây dựng chỉ đạo đẩy mạnh áp dụng đấu thầu qua mạng

Bộ Xây dựng chỉ đạo đẩy mạnh áp dụng đấu thầu qua mạng

Tính đến ngày 27/6/2019, tổng số lượng các gói thầu của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng được đăng tải là 198 gói, tổ chức thực hiện đấu thầu qua mạng là 14 gói (chiếm tỷ lệ 6,6% về khối lượng) với tổng giá trị là 33,4 tỷ đồng (chiếm 2,1% giá trị).
06:40, 30/08/2019

Nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực thực thi pháp luật về đấu thầu và thực hiện nghiêm túc việc đẩy mạnh áp dụng đấu thầu qua mạng, Bộ Xây dựng vừa chính thức có văn bản yêu cầu các đơn vị thực hiện:

Đẩy mạnh công tác đấu thầu qua mạng, đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ. 

Đối với các gói thầu chưa thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu, yêu cầu các đơn vị khẩn trương áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện có gì vướng mắc, các đơn vị báo cáo kịp thời về Bộ để kịp thời hướng dẫn và tháo gỡ.

Bộ Xây dựng chỉ đạo đẩy mạnh áp dụng đấu thầu qua mạng

Công khai thông tin đấu thầu bảo đảm công khai, minh bạch toàn bộ quá trình phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) hồ sơ yêu cầu (HSYC); tiếp nhận hồ sơ dự thầu (HSDT) hồ sơ đề xuất (HSĐX). Nghiêm cấm mọi hành vi cản trở nhà thầu trong việc mua (HSMT/HSYC và nộp HSDT/HSĐX;

Đối với các gói thầu áp dụng đấu thầu qua mạng, tất cả các thông tin về hồ sơ mời thầu, biên bản mời thầu, biên bản mở thầu, báo cáo đánh giá, kết quả lựa chon nhà thầu phải được đăng tải công khai trên hệ thống.

Đối với các gói thầu chưa áp dụng đấu thầu qua mạng, đề nghị bên mờ thầu đính kèm tập tin (file) hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, bản yêu cầu báo giá khi đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng cạnh tranh trên hệ thống theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điểm c, Khoản 3, Điều 11, Thông tư liên tịch số 07/TTLT-BKHĐT- BTC ngày 8/9/2015 của Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Liên kết hữu ích

TOP