Reatimes.vn

Bộ Xây dựng cho ý kiến về đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị

Bộ Xây dựng cho ý kiến về đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị

Bộ Xây dựng vừa có Công văn số 1424/BXD-QHKT, cho ý kiến về việc quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Quảng Trị - giai đoạn 1, tỷ lệ 1/2000 (viết tắt là quy hoạch phân khu).
12:31, 01/07/2017

Theo đó, về trình tự và nội dung hồ sơ Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng KKT Đông Nam Quảng Trị - giai đoạn 1 (sau đây viết tắt là đồ án quy hoạch) được nghiên cứu cơ bản phù hợp với quy định tại Luật Xây dựng năm 2014; Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

Trước khi xem xét, phê duyệt đồ án quy hoạch, UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các cơ quan liên quan bổ sung, làm rõ một số nội dung:

Rà soát, cập nhật các quy hoạch phát triển ngành, các quy hoạch chi tiết trong KKT Đông Nam đã được phê duyệt; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI nhằm đảm bảo tính thống nhất trong đồ án quy hoạch.

Bản đồ quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

Bản đồ quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

Phạm vi, ranh giới của đồ án quy hoạch thuộc Khu vực 1 - vùng phía Đông Nam trong KKT Đông Nam Quảng Trị là khu vực trọng tâm phát triển (theo Quy hoạch chung xây dựng KKT Đông Nam Quảng Trị), do đó cần điều chỉnh tên của Đồ án cho phù hợp, đảm bảo tính thống nhất với các phân khu quy hoạch theo Quy hoạch chung xây dựng KKT Đông Nam Quảng Trị đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1936/QĐ-TTg ngày 11/10/2016.

Bổ sung quỹ đất các công trình phúc lợi về y tế, văn hóa, thể dục thể thao phục vụ công nhân và người lao động; Làm rõ đất trường học trong các khu tái định cư Hải An và Hải Khê trong bản tổng hợp sử dụng đất.

Bộ Xây dựng yêu cầu làm rõ sự phù hợp quy mô khu tái định cư Hải Khê trong quy hoạch phân khu (50ha) với quy mô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quy hoạch chung xây dựng KKT Đông Nam Quảng Trị (183ha).

Thể hiện rõ chỉ giới xây dựng, chỉ tiêu khống chế về khoảng lùi, kiến trúc cảnh quan dọc các trục đường chính, khu trung tâm… trong các bản vẽ quy hoạch phân khu tuân thủ theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù.

Bộ Xây dựng yêu cầu bổ sung vị trí các điểm quan trắc nước (nước mặt và nước ngầm), không khí trong bản đồ đánh giá môi trường chiến lược nhằm kiểm soát chất lượng nước, khí của các nguồn thải ra môi trường.

Ngoài ra, bổ sung bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật (lưu ý đường ống dẫn khí và dải cây xanh cách ly); Dự thảo quy định quản lý theo đồ án và Dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án./.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP