Reatimes.vn

Bộ Xây dựng chuyển giao 4 Tổng Công ty về SCIC

Bộ Xây dựng chuyển giao 4 Tổng Công ty về SCIC

Ngày 31/8, Bộ Xây dựng và Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã tổ chức Lễ chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 4 Tổng Công ty từ Bộ Xây dựng sang SCIC theo Quyết định 908/QĐ-TTg.
15:25, 01/09/2020

Đó là các Tổng Công ty: Sông Đà, Vật liệu xây dựng số 1 (FiCO), Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam (VIWASEEN), Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VNCC).

Tham dự Lễ bàn giao có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh; đại diện Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cùng lãnh đạo Tổng Công ty SCIC và đại diện 4 Tổng Công ty được chuyển giao.

Việc chuyển giao vốn nhà nước tại các Tổng Công ty này có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm của Bộ Xây dựng, SCIC và các doanh nghiệp trong việc thực hiện Quyết định 908/QĐ-TTg ngày 29/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn và chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước trong năm 2020.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, thực hiện chủ trương chung của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua, các công việc liên quan giữa Bộ Xây dựng và SCIC đã được làm rõ trên tinh thần bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và tuân thủ các quy định hiện hành.

Lễ bàn giao. (Ảnh: VGP)
Lễ bàn giao. (Ảnh: VGP)

Các Tổng Công ty chuyển giao lần này đều là các Tổng Công ty có lịch sử và bề dày truyền thống gắn bó với Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh bày tỏ mong muốn, dưới sự quản lý phần vốn nhà nước của SCIC, các Tổng Công ty sẽ hoạt động tốt hơn, đáp ứng được định hướng của Nhà nước và doanh nghiệp, gia tăng giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Tại lễ chuyển giao, ông Nguyễn Chí Thành, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng Công ty SCIC thay mặt Tổng Công ty SCIC cảm ơn Bộ Xây dựng đã quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ tích cực quá trình chuyển giao phần vốn nhà nước từ các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng về SCIC.

Đồng thời khẳng định SCIC sẽ tiếp nối sự chỉ đạo, lãnh đạo của Bộ Xây dựng đối với các Tổng Công ty này, phối hợp cùng Bộ Xây dựng và các cổ đông áp dụng quản trị doanh nghiệp một cách tốt nhất dựa trên nguyên tắc kinh tế thị trưởng, bảo đảm phần vốn nhà nước được bảo toàn và phát huy.

Với việc chuyển giao này, Bộ Xây dựng đã thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 908/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP