Aa

Bộ Xây dựng đốc thúc doanh nghiệp bàn giao, quyết toán vốn Nhà nước

Thứ Bảy, 28/10/2017 - 06:30

Ngày 27/10 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh chủ trì cuộc họp về việc thực hiện các Kết luận thanh tra, kiểm toán, quyết toán, bàn giao vốn Nhà nước tại các Tổng Cty thuộc Bộ Xây dựng. Cuộc họp có sự tham gia của lãnh đạo các doanh nghiệp, người đại diện vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, kiểm soát viên, kế toán trưởng cùng lãnh đạo các Cục, Vụ trực thuộc Bộ Xây dựng.

Quang cảnh cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh đốc thúc các doanh nghiệp tập trung vào công tác bàn giao, quyết toán vốn Nhà nước, giải quyết các tồn tại về cơ chế chính sách, tài chính, đất đai, không làm ảnh hưởng đến khả năng chuyển giao vốn nhà nước từ doanh nghiệp sang các tổ chức khác.

Theo yêu cầu, chỉ đạo của Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh, Hội nghị đã lắng nghe các doanh nghiệp báo cáo và trao đổi cụ thể về tình hình thực hiện các Kết luận thanh tra, kiểm toán cũng như công tác cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước.

Ông Ngô Xuân Quang - Phó Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng nêu lên một số vấn đề xung quanh việc thực hiện các Kết luận thanh tra, kiểm toán và khuyến nghị doanh nghiệp phải có sự thống nhất quan điểm với các đoàn thanh tra, kiểm toán, đồng thời phải có kế hoạch thực hiện Kết luận thanh tra, kiểm toán nghiêm túc.

Cũng theo ông Ngô Xuân Quang, doanh nghiệp cũng cần công khai, minh bạch các khoản chi tiêu, quản lý tài chính, tổ chức cán bộ (bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển…), mua sắm công; Phát huy vai trò của bộ phận thanh tra, pháp chế trong nội bộ doanh nghiệp…

Ông Hà Mạnh Hoạt - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cung cấp một số thông tin liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của người đại diện chủ sở hữu, đồng thời cung cấp một số quy định mới về công tác quản lý cán bộ trong Quyết định số 552/QĐ-BXD ngày 19/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Tuy nhiên, theo ông Dương Khánh Toàn - Chủ tịch HĐTV Tổng Cty Sông Đà và ông Đào Việt Dũng - Chủ tịch HĐQT Tổng Cty Xây dựng Bạch Đằng, cơ chế bổ nhiệm cán bộ đối với doanh nghiệp phải khác cơ chế bổ nhiệm cán bộ là công chức, viên chức làm việc trong cơ quan quản lý Nhà nước. Cần xem xét lại nhiệm kỳ người đại diện vốn cũng như một số vị trí công tác quan trọng khác, để những cán bộ trẻ có năng lực, được đề bạt sớm trong cơ cấu, tổ chức của doanh nghiệp tiếp tục làm việc, cống hiến sau hai nhiệm kỳ.

Một số lãnh đạo doanh nghiệp khác cũng đề cập đến những bất cập, khó khăn trong việc thoái vốn tại các Cty niêm yết và đề nghị Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính trình Chính phủ phương án khả thi nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top