Aa

Bộ Xây dựng trả lời về vấn đề dành 20% quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội

Thứ Ba, 23/07/2019 - 15:48

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận trả lời kiến nghị cử tri tỉnh gửi tới Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV về vấn đề dành 20% quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận trả lời kiến nghị cử tri tỉnh gửi tới Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV về vấn đề dành 20% quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH).

Tại kiến nghị gửi lên, cử tri tỉnh Ninh Thuận nêu: Theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý NƠXH thì chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị, không phân biệt quy mô diện tích đất (bao gồm cả dự án đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) và hình thức xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) tại các đô thị từ loại 3 trở lên và khu vực quy hoạch là đô thị từ loại 3 trở lên phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết hoặc tổng mặt bằng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng NƠXH.

Tuy nhiên, theo đánh giá, tỉnh Ninh Thuận hiện nay còn hạn chế về nguồn lực đầu tư xây dựng nhà ở cho các đối tượng nhưng nhu cầu nhà ở của người dân đòi hỏi ngày càng cao, đặc biệt là các đối tượng thu nhập thấp tại khu vực nông thôn.

Cụ thể, cử tri tỉnh Ninh Thuận cho hay, đối với khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh hiện nay chưa thu hút nhiều dự án đầu tư xây dựng NƠXH và thiếu kinh phí để Nhà nước đầu tư NƠXH.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Vì vậy, để phù hợp theo tình hình phát triển địa phương và cân đối trong việc giải quyết vấn đề nhà ở từ đô thị đến nông thôn, cử tri đề nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu, chấp thuận cho tỉnh Ninh Thuận quy hoạch bố trí quỹ đất xây dựng khu vực NƠXH tập trung không nằm trong phạm vi ranh giới các dự án khu đô thị (KĐT) mới, khu nhà ở (kể cả các dự án có quy mô từ 10ha trở lên) nhằm mục đích đảm bảo cho KĐT mới, khu nhà ở hình thành phát triển đồng bộ về không gian kiến trúc cảnh quan và khai thác tối đa giá trị quỹ đất có giá trị trong KĐT mới.

"Đồng thời sử dụng số tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% do chủ đầu tư nộp đối với quỹ đất xây dựng NƠXH theo quy định để điều tiết các đối tượng theo nhu cầu bức thiết về nhà ở của tỉnh hiện nay (bổ sung vào ngân sách địa phương để sử dụng không chỉ xây dựng NƠXH mà còn triển khai đầu tư xây dưng nhà ở riêng lẻ cho các đối tượng tại nông thôn hoặc bổ sung vào kinh phí dự án đầu tư NƠXH của tỉnh đang triển khai dở dang)", cử tri Ninh Thuận kiến nghị.

Trước những băn khoăn đó, Bộ Xây dựng cho hay, liên quan đến nội dung kiến nghị không dành quỹ đất 20% để xây dựng NƠXH trong dự án KĐT mới, khu nhà ở (kể cả các dự án có quy mô từ 10ha trở lên) mà sẽ quy hoạch bố trí quỹ đất xây dựng NƠXH tập trung trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, đồng thời sử dụng số tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% tại các dự án để giải quyết nhu cầu bức thiết về nhà ở của tỉnh hiện nay (bổ sung vào ngân sách địa phương để sử dụng không chỉ xây dựng NƠXH mà còn triển khai đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ cho các đối tượng tại nông thôn hoặc bổ sung vào kinh phí dự án đầu tư NƠXH của tỉnh đang triển khai dở dang), ngày 16/4/2019, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 86/BXD-QLN trả lời Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận.

Theo đó, pháp luật về nhà ở không cấm việc quy hoạch, đầu tư các dự án NƠXH tập trung, tuy nhiên việc hình thành các khu NƠXH tập trung đòi hỏi phải có quỹ đất và nguồn vốn đầu tư lớn để phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Các khu NƠXH tập trung thường phải bố trí quy hoạch xa trung tâm đô thị, không đáp ứng được nhu cầu chỗ ở gắn với địa điểm làm việc của đại đa số người lao động trong khu vực đô thị.

Do đó, nếu không gắn dự án NƠXH với nhà ở thương mại thì chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và chi phí đầu tư xây dựng NƠXH sẽ tăng cao, không phù hợp với khả năng chi trả của các đối tượng có thu nhập thấp; các đối tượng này không có điều kiện được hưởng hệ thống hạ tầng hoàn chỉnh và đồng bộ gắn với nhà ở thương mại.

"Việc dành 20% quỹ đất trong các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị để đầu tư xây dựng NƠXH đã được quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Nhà ở năm 2014; khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 5, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý NƠXH", Bộ Xây dựng cho biết.

Như vậy, căn cứ các quy định của pháp luật nêu trên thì các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị tại các đô thị từ loại 3 trở lên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, được chấp thuận đầu tư sau khi Luật Nhà ở năm 2014 có hiệu lực thi hành đều phải dành quỹ đất trong các dự án để xây dựng NƠXH.

Ngoại trừ các dự án có quy mô sử dụng đất dưới 10ha thì chủ đầu tư dự án được lựa chọn một trong ba hình thức theo quy định để thực hiện nghĩa vụ NƠXH (nếu chủ đầu tư lựa chọn hình thức nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước thì UBND tỉnh Ninh Thuận có trách nhiệm bổ sung khoản tiền thu được này vào ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng NƠXH trên phạm vi địa bàn).

"Trường hợp bố trí quỹ đất 20% trong dự án có quy mô sử dụng đất từ 10ha trở lên để xây dựng NƠXH mà không phù hợp quy hoạch, không phù hợp với nhu cầu thực tế thì UBND tỉnh Ninh Thuận báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận theo quy định tại khoản 3, Điều 5, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP", văn bản của Bộ Xây dựng nêu.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top