Aa

Bộ Xây dựng: Triển khai 64 dự án nhà ở xã hội cho công nhân khu công nghiệp

Thứ Bảy, 03/12/2016 - 06:41

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, công tác phát triển nhà ở theo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia tiếp tục được đẩy mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu nhà ở người dân, đặc biệt các đối tượng người có công, người nghèo ở khu vực thường xuyên bị bão, lũ, ngập lụt, hộ nghèo ở nông thôn, người thu nhập thấp đô thị có khó khăn về nhà ở.

Bộ Xây dựng đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 58 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp

Bộ Xây dựng cho biết, đến nay đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 58 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp. Ảnh minh họa.

Theo Bộ Xây dựng, các chương trình phát triển nhà ở trọng điểm tiếp tục được triển khai có hiệu quả và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, đối với chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công, đến nay cơ bản hoàn thành xong giai đoạn 1 của chương trình, đã hoàn thành hỗ trợ 83.673 (với 47.243 hộ xây mới và 36.430 hộ sửa chữa, cải tạo), đang triển khai hỗ trợ 9.847 hộ (với 5.330 hộ xây mới và 4.517 hộ sửa chữa, cải tạo).

Giai đoạn 2, còn lại khoảng 265.700 hộ (gồm khoảng 104.700 hộ xây mới nhà ở và khoảng 161.005 hộ sửa chữa, cải tạo nhà ở) sẽ tiếp tục triển khai hỗ trợ trong 03 năm từ 2016 đến 2018.

Về chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015, ngay sau khi chính sách được ban hành, Bộ Xây dựng đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai việc hướng dẫn và đôn đốc các địa phương bình xét đối tượng, lập và phê duyệt đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Qua rà soát đề án của các địa phương có 264.895 hộ nghèo thuộc đối tượng đăng ký vay vốn.

Đến nay, các địa phương chuẩn bị hoàn tất các điều kiện để triển khai hỗ trợ hộ nghèo theo đúng tinh thần Quyết định 33/2015/QĐ-TTg[].Đến nay, các địa phương chuẩn bị hoàn tất các điều kiện để triển khai hỗ trợ hộ nghèo theo đúng tinh thần Quyết định 33/2015/QĐ-TTg.

Tổng số đối tượng thuộc Chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung dự kiến 27.196 hộ.

Tổng số vốn Ngân sách trung ương hỗ trợ cho Chương trình dự kiến 568,3 tỷ đồng (trong đó NSTW hỗ trợ trực tiếp 364,3 tỷ đồng, NSTW cấp cho Ngân hàng CSXH cho vay ưu đãi là 204 tỷ đồng).

Đến nay, số vốn ngân sách nhà nước tạm cấp cho việc thực hiện Chương trình là 233 tỷ đồng (đã giải ngân 147 tỷ), Ngân sách TW cấp cho Ngân hàng CSXH cho vay ưu đãi là 132 tỷ đồng (đã giải ngân 88,1 tỷ).

Các địa phương đã hỗ trợ được 12.081 hộ, đạt tỉ lệ 47% so với kế hoạch. Tổng số vốn Ngân sách TW cấp tiếp để hoàn thành Chương trình trong năm 2016 là 203,3 tỷ đồng.

Đối với chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện chương trình đến năm 2020, Bộ đã dự thảo và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung các dự án đầu tư thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2 kéo dài (Tờ trình số 29/TTr-BXD ngày 07/4/2016).

Đến nay, đã có 88 dự án nhà ở sinh viên hoàn thành đưa vào sử dụng, bố trí cho khoảng 200.000 sinh viên, 07 dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện. Số lượng sinh viên, học sinh đã được bố trí vào ở đạt tỷ lệ bình quân chung khoảng 82%.

Bên cạnh đó, đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 87 dự án nhà ở xã hội cho công nhân, với quy mô xây dựng khoảng 28.800 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 6.800 tỷ đồng. Đang tiếp tục triển khai 64 dự án nhà ở xã hội cho công nhân khu công nghiệp với quy mô xây dựng khoảng 69.300 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 18.800 tỷ đồng.

Liên quan đến chương trình nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị, đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 58 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, quy mô xây dựng khoảng 29.700 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 10.240 tỷ đồng. Đang tiếp tục triển khai 110 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, quy mô xây dựng khoảng 70.000 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 38.000 tỷ đồng.

Bộ cũng đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành liên quan đề xuất với Chính phủ việc bố trí nguồn vốn ngân sách trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 để thực hiện hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội theo quy định của Luật Nhà ở và Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 10/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top