Reatimes.vn

TAG:

Các nước Đông Nam Á

  • 13/03/2018, 14:29

    Các nước Đông Nam Á làm đường sắt đô thị như thế nào?

    Các nước Đông Nam Á làm đường sắt đô thị như thế nào?

    Hà Nội tắc đường do xe đạp từ những năm 1980-1990. Những năm 1970, Hà Nội chỉ có tàu điện và đi bộ, mỗi nhà may ra có 1 chiếc xe đạp. Nhà nào có 2 xe: một Thống Nhất và một Phượng Hoàng đã là khá; Xe máy hiếm hoi; Ô tô cả thành phố cũng chỉ vài trăm chiếc. Sau 1975, nhiều xe đạp và xe máy chuyển từ Sài Gòn ra Hà Nội, đường phố bé tin hin nên tắc đường trầm trọng.


TOP