Reatimes.vn

TAG:

cảng hkqt cần thơ

  • 19/07/2022, 14:30

    Có danh mà không phận

    Có danh mà không phận

    Khi hàng không quốc tế chậm phục hồi, thì hàng không Việt bước vào giai đoạn chạy đà, bứt tốc sau Covid-19. Tận dụng cơ hội khai thác thị trường trong nước như một bước đệm để mở cửa lại bầu trời thời hậu Covid-19.


TOP