cao tốc Bắc Kạn

Bắc Kạn: Những tuyến đường khát vọng phát triển trong năm 2024

Bắc Kạn: Những tuyến đường khát vọng phát triển trong năm 2024

Quy hoạch

Năm 2024 là năm đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Bắc Kạn trong lộ trình thực hiện mục tiêu giai đoạn phát triển hạ tầng giao thông. Đây là năm sẽ tiến hành khởi công các dự án giao thông lớn, tạo động lực, mở đường cho kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển trong tương lai.

Lên đầu trang
Top