Aa

Cao tốc Bắc - Nam giải ngân được 72% tổng số vốn được giao

Thứ Tư, 28/10/2020 - 13:45

Đây là một trong số những nội dung trong bản báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải vừa gửi đến Quốc hội.

Trong bản báo cáo trên, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cho biết, tính đến ngày 25/9, các dự án đã giải ngân hơn 6.717 tỷ đồng, đạt gần 72% tổng số vốn được giao. Dự kiến năm 2021, các dự án cao tốc Bắc - Nam sẽ giải ngân thêm khoảng 15.038 tỷ đồng.

Theo Bộ GTVT, tại Nghị quyết 52 ngày 22/11/2017, Quốc hội đã thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 và bố trí 55.000 tỷ đồng vốn Nhà nước đầu tư tham gia thực hiện dự án thuộc kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

Sau đó, tại Nghị quyết 117 ngày 19/6/2020, Quốc hội thông qua chủ trương chuyển đổi đầu tư theo phương thức đối tác công tư sử dụng một phần vốn ngân sách Nhà nước sang đầu tư công sử dụng toàn bộ vốn ngân sách Nhà nước đối với 3 dự án thành phần của dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Cùng với đó, Quốc hội bổ sung vốn đầu tư không quá 23.461 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách Nhà nước cho dự án.

Cao tốc Bắc - Nam đã giải ngân được 72% tổng vốn được giao. (Ảnh: Hòa Thắng).

Báo cáo về kế hoạch và tiến độ giải ngân vốn đầu tư của dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, Bộ GTVT cho biết, năm 2018, các dự án đã giải ngân hơn 142 tỷ đồng kế hoạch vốn được giao, đạt 100% kế hoạch. Năm 2019, kế hoạch vốn được giao hơn 7.481 tỷ đồng, giải ngân hơn 6.856 tỷ đồng, đạt 91,64%, còn lại hơn 625 tỷ đồng kéo dài sang năm 2020.

Riêng trong năm 2020, tổng vốn được giao cho các dự án cao tốc Bắc - Nam là gần 9.368 tỷ đồng, gồm: Hơn 8.742 tỷ đồng vố kế hoạch năm 2020 và hơn 625 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2019 kéo dài sang năm 2020.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top