Aa

Cấp ủy trong cơ quan báo chí phải thực sự là hạt nhân lãnh đạo

Thứ Sáu, 06/12/2019 - 20:08

Để nâng cao chất lượng, tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng cấp ủy trong các cơ quan báo chí phải thực sự là hạt nhân lãnh đạo.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 6/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Hội thảo “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí.”

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng dự hội thảo.

Báo cáo đề dẫn hội thảo, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng cho biết dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí luôn đồng hành với sự nghiệp cách mạng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng và phát triển đất nước, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè thế giới.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được tương đối toàn diện, công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí vẫn còn những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm như: tình trạng mất dân chủ, buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên chưa được chú trọng, thiếu chiều sâu, chưa đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh còn hiện tượng một số cơ quan báo chí thiếu nhạy bén chính trị, chưa làm tốt chức năng về công tác tư tưởng, văn hóa; thậm chí có biểu hiện xa rời sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, xa rời tôn chỉ mục đích; một số bài báo có thông tin không trung thực, thiếu chính xác.

Một số cơ quan báo chí phản ánh nhiều về tiêu cực và tệ nạn xã hội, ít tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt... Việc lợi dụng danh nghĩa báo chí để trục lợi, vi phạm pháp luật vẫn xảy ra, đã tác động tiêu cực, bức xúc trong xã hội.

Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang dự hội thảo. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Để tăng cường sự lãnh đạo và tạo điều kiện cho báo chí phát triển, ông Lê Mạnh Hùng cho biết Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí, trong đó xác định công tác xây dựng Đảng trong cơ quan báo chí giữ vai trò quan trọng.

Thực tiễn cho thấy cơ quan báo chí nào có tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh thì sẽ hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, có những đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và đoàn thể nhân dân vững mạnh.

Nhấn mạnh việc xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí cần được quan tâm thực hiện, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý cán bộ, đảng viên trong các cơ quan báo chí không chỉ chấp hành đúng các quy định của nhà nước trong lĩnh vực báo chí, mà hơn thế nữa, cần phát huy chuẩn mực đạo đức của người làm báo cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, mỗi người cần thực hiện tốt quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; đủ bản lĩnh và năng lực đấu tranh với các luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tổng biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng Ngô Minh Tuấn cho biết thời gian qua, tổ chức Đảng trong cơ quan báo chí đã không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, góp phần quyết định chất lượng hoạt động báo chí, đáp ứng nhu cầu thông tin đa dạng của nhân dân; phát hiện, giới thiệu những điển hình tiên tiến, nhân tố mới, người tốt, việc tốt, đấu tranh, phê phán tiêu cực, tham nhũng, quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Theo ông Ngô Minh Tuấn, bên cạnh việc xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức Đảng, cũng như đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ thì việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan báo chí có vai trò rất quan trọng, cần có quy định về các khâu của công tác cán bộ, từ đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đến điều động, luân chuyển, bố trí, sử dụng, quản lý, bảo đảm lợi ích vật chất, động viên tinh thần đội ngũ cán bộ trong cơ quan báo chí, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt như Bí thư, Phó Bí thư, Tổng biên tập, Phó tổng biên tập.

“Tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý của báo chí phải tuân theo tiêu chuẩn chung của cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước, song cần chú trọng những tiêu chuẩn như: nhạy bén, sắc sảo về chính trị, có tính Đảng cao, có trình độ nghiệp vụ báo chí, tin học và ngoại ngữ, có đạo đức nghề nghiệp," ông Ngô Minh Tuấn nhấn mạnh.

Theo ông Ngô Minh Tuấn, bên cạnh việc tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng những quần chúng tiêu biểu, cần thường xuyên sàng lọc, kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tiêu chuẩn ra khỏi Đảng.

Để thực hiện tốt vai trò là vũ khí sắc bén trong công tác tư tưởng, phát huy vai trò trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, theo Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng, mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng trong cơ quan báo chí cần nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí, tầm quan trọng, nhất là những vấn đề mới, phát sinh từ thực tiễn để đề xuất nội dung, giải pháp tăng cường công tác xây dựng Đảng.

Phát biểu kết luận hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng khẳng định, những năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trên mặt trận văn hóa, tư tưởng; phản ánh kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những thành tựu to lớn mà đất nước đã đạt được sau 30 năm đổi mới.

Tuy nhiên, theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, bên cạnh những mặt tích cực, một số cấp ủy, người đứng đầu tại các cơ quan báo chí hiện nay chưa coi trọng công tác tổ chức, xây dựng Đảng; hiện tượng phóng viên, biên tập viên bị cám dỗ, tha hóa, tiếp tay cho các hoạt động tiêu cực vẫn diễn ra.

Để nâng cao chất lượng cũng như tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cho rằng cấp ủy trong các cơ quan báo chí phải thực sự là hạt nhân lãnh đạo.

Các cơ quan báo chí cần tổ chức cho đội ngũ đảng viên, phóng viên, biên tập viên quán triệt và thực hiện nghiêm quan điểm, chủ trương, đường lối, điều lệ, quy chế, quy định của Đảng, và chính sách pháp luật của Nhà nước; đảm bảo mỗi cán bộ, đảng viên phải trở thành những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, giỏi về chuyên môn, luôn khắc ghi sứ mệnh của người làm báo cách mạng Việt Nam.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, các cơ quan báo chí cần quan tâm, chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho lãnh đạo cơ quan báo chí; đồng thời, tăng cường bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, ý thức trách nhiệm xã hội và đạo đức người làm báo; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác Đảng cho cán bộ làm công tác Đảng trong các cơ quan báo chí.

"Đã là đảng viên, phóng viên, đi tuyên truyền thì phải học và nắm chắc Nghị quyết," Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng yêu cầu các cơ quan chủ quản phối hợp với cấp ủy của cơ quan báo chí làm tốt hơn cơ chế kiểm tra, giám sát công tác Đảng trong cơ quan báo chí; chủ động ngăn ngừa các xu hướng không lành mạnh trong hoạt động báo chí.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chỉ đạo tổ chức đảng của các cơ quan chủ quản báo chí đẩy mạnh kiểm tra, giám sát công tác xây dựng Đảng; tập trung vào các nội dung tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong công tác báo chí; thực hiện nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, phát triển đảng viên từ đội ngũ phóng viên, biên tập viên.

Các cơ quan báo chí phải coi việc tăng cường công tác xây dựng Đảng là điều kiện đảm bảo cho các cơ quan báo chí hoạt động ổn định và phát triển đúng định hướng, thực hiện tốt chức năng tuyên truyền, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.../.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top