Reatimes.vn

TAG:

Chánh niệm

 • 30/03/2019, 06:01

  Hoa là vị Bồ tát

  Hoa là vị Bồ tát

  Chư Phật, chư Bồ tát không chỉ ở nơi chùa chiền, các ngài ko phải ngự ở nơi ban thờ và sau những cây hương. Các vị có mặt trong mỗi giọt sương ngọn cỏ...

 • 21/07/2018, 06:00

  Nghệ thuật chế tác hạnh phúc

  Nghệ thuật chế tác hạnh phúc

  Chúng ta cứ ngỡ hạnh phúc là thứ dễ có, hoặc giả là điều do phước lành, do duyên may, do nhiều yêu tố mà có nên không cần phải học. Chúng ta không nghĩ đến chuyện "chế tác" nó. Do chúng ta không được học bài học về hạnh phúc.


TOP