Aa

Chỉ các ngân hàng mới được làm đại lý chuyển tiền

Chủ Nhật, 26/02/2017 - 19:34

NHNN đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định về việc làm đại lý của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, đối với Ngân hàng thương mại, chi ngân hàng nước ngoài được làm đại lý đối với các hoạt động: Chuyển tiền; Thu hộ; Phát hành trái phiếu, cổ phiếu và các loại giấy tờ có giá khác; Phát hành thẻ; Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ.

Trong khi Công ty tài chính được làm đại lý đối với các hoạt động sau: Phát hành trái phiếu, cổ phiếu và các loại giấy tờ có giá khác; Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ.

Còn Công ty cho thuê tài chính, tổ chức tài chính vi mô được làm đại lý đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ.

Ngân hàng hợp tác xã, QTDND được làm đại lý đối với các hoạt động Thu hộ và Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ.

Chỉ các ngân hàng mới được làm đại lý chuyển tiền.

Dự thảo Thông tư đưa ra 6 nguyên tắc để TCTD làm đại lý:

Thứ nhất, thỏa thuận làm đại lý phải được lập thành hợp đồng bằng văn bản, phù hợp với quy định tại Thông tư này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Thứ hai, bên đại lý chỉ được làm đại lý đối với việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ mà bên giao đại lý được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Thứ ba, bên đại lý phải có quy trình nội bộ để quản lý rủi ro đối với từng hoạt động đại lý cụ thể; có cơ sở vật chất, mạng lưới và đội ngũ cán bộ có trình độ, chuyên môn, kỹ thuật để đảm bảo thực hiện nội dung đại lý hoặc theo yêu cầu của bên giao đại lý.

Thứ tư, bên đại lý phải tuân thủ các quy định của NHNN Việt Nam về an toàn bảo mật hệ thống công nghệ thông tin khi thực hiện kết nối hệ thống công nghệ thông tin với bên giao đại lý để làm đại lý đối với các hoạt động quy định tại Thông tư này.

Thứ năm, trong quá trình làm đại lý, bên đại lý phải thực hiện theo dõi, quản lý tiền, tài sản của bên giao đại lý (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật, không được sử dụng tiền, tài sản cho các mục đích kinh doanh khác.

Thứ sáu, việc làm đại lý liên quan đến hoạt động ngoại hối phải tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.

Dự thảo Thông tư cũng quy định rõ về Hợp đồng đại lý; quyền và nghĩa vụ của bên giao đại lý và bên đại lý…

Xem toàn văn Dự thảo Thông tư tại đây!

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top