Reatimes.vn

TAG:

chỉ số kinh doanh của doanh nghiệp

 • 25/10/2018, 06:01

  Chỉ số kinh doanh của doanh nghiệp có phần lạc quan

  Chỉ số kinh doanh của doanh nghiệp có phần lạc quan

  Vốn đăng ký trung bình của doanh nghiệp mới thành lập trong tháng 8 và 9 là 9 tỷ đồng, mức thấp nhất trong 1 năm. Số lượng doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động trong 9 tháng là 78 nghìn doanh nghiệp, tăng tới 46,9% (cùng kỳ 2016 và 2017 chỉ tăng 5,5% và 2%). Nhìn một cách tích cực thì số lượng các doanh nghiệp đăng ký còn hoạt động đã gần với thực chất hơn sau khi các cơ quan quản lý rà soát và loại bỏ các doanh nghiệp không hoạt động trong một thời gian dài.

 • 31/01/2018, 21:00

  Động lực chỉ số đầu tư đang là vốn tư nhân và FDI

  Động lực chỉ số đầu tư đang là vốn tư nhân và FDI

  Giải ngân vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giảm tốc trong quý IV/2017 với mức tăng 10,8% theo năm nhưng tăng trưởng cả năm vẫn đạt 12,1%.


TOP