Aa

Chile miễn thị thực cho công dân Việt Nam bắt đầu từ 11/8/2017

Thứ Bảy, 19/08/2017 - 05:46

Cục Lãnh Sự (Bộ Ngoại Giao Việt Nam) thông báo Chile miễn thị thực cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông kể từ ngày 11/08/2017.

Theo Trang Cổng Thông Tin Điện Tử Về Công Tác Lãnh Sự của Bộ Ngoại Giao, Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông với Chính phủ Chi-lê chi tiết như sau:

Đảo Phục Sinh một trong những địa điểm du lịch huyền bí của Chile

Đảo Phục Sinh một trong những địa điểm du lịch huyền bí của Chile

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Chi-lê về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông (ký ngày 17/10/2016) bắt đầu có hiệu lực từ ngày 11/8/2017. Nội dung chính của Hiệp định như sau:

- Công dân hai Bên, mang hộ chiếu phổ thông còn giá trị ít nhất sáu (06) tháng được miễn thị thực khi nhập cảnh qua các cửa khẩu dành cho khách quốc tế và lưu trú trên lãnh thổ Bên kia, trong thời hạn không quá chính mươi (90) ngày kể từ ngày nhập cảnh, với điều kiện việc nhập cảnh đó không nhằm mục đích hoạt động có thu nhập;

- Công dân hai Bên, mang hộ chiếu phổ thông nêu trên, có ý định lưu trú nhiều hơn chính mươi (90) ngày phải xin phép Cơ quan có thẩm quyền của Nước nhận, phù hợp với luật và quy định nội luật của nước đó.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top