TAG:

chim sẻ đồng

  • 07/04/2021, 07:00

    Sẻ đồng

    Sẻ đồng

    Buổi chiều mẹ cho gà ăn. Lũ sẻ đồng từ trên trời ào ào hạ cánh. Chúng nhanh chóng trà trộn tranh cướp với lũ gà. Lũ gà nhà tồ tê ngô nghê. Lũ chim trời ranh mãnh mổ thoăn thoắt. 


TOP