Aa

Chính phủ chốt mức lãi suất vay 5% khi mua nhà ở xã hội

Thứ Bảy, 14/01/2017 - 06:00

Năm 2017, 9 nhóm đối tượng được vay ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà với mức lãi suất là 5%/năm, tối thiểu 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Theo đó, mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định áp dụng trong năm 2016 và năm 2017 đối với dư nợ của các khoản cho vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở là 5%/năm.

Nghị định số 100 được xây dựng để cụ thể hoá luật Nhà ở năm 2015. Theo luật này, có 9 nhóm đối tượng được vay vốn ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; Xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà.
 
Đó là: người có công với Cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với Cách mạng; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.
 
Những đối tượng này được vay tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Trường hợp khách hàng có nhu cầu vay với thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu thì được thỏa thuận với ngân hàng về thời hạn cho vay thấp hơn.
 
Như vậy sau gói 30.000 tỷ đồng, nhiều người thu nhập thấp chưa có cơ hội mua nhà ở xã hội với lãi suất 5% trong năm trước sẽ được tạo điều kiện trong năm 2017.
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top