Reatimes.vn

Chính phủ đề xuất sửa một điều và bãi bỏ một điều của Luật Nhà ở

Chính phủ đề xuất sửa một điều và bãi bỏ một điều của Luật Nhà ở

Luật Nhà ở là 1 trong 12 luật dự kiến sẽ sửa đổi, bổ sung tại dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh.
16:28, 05/09/2016

Sau khi được Chính phủ thảo luận trong phiên họp tháng 8 vừa qua, dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh đã được Bộ Kế hoạch và đầu tư đăng tải để lấy ý kiến đóng góp. Luật Nhà ở là 1 trong 12 luật dự kiến sẽ sửa đổi, bổ sung tại dự án nói trên.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Vneconomy đưa tin, quá trình xây dựng dự án một luật sửa nhiều luật có khá nhiều vấn đề liên quan đến Luật Nhà ở hiện hành được kiến nghị sửa đổi. Song, ở dự thảo luật công bố xin ý kiến đóng góp mới đây chỉ có hai vấn đề được thể hiện.

Thứ nhất là sửa đổi khoản 1 điều 123 về hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại từ "sử dụng diện tích đất ở thuộc quyền sử dụng hợp pháp để xây dựng nhà ở thương mại" thành “sử dụng đất ở hợp pháp và các loại đất khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sang làm đất ở".

Nội dung thứ hai là bãi bỏ điều 171 của Luật Nhà ở. Điều này quy định về hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở.

Theo quy định tại điều này, các dự án đầu tư ngoài hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công hay Luật Đầu tư đều còn phải có thêm một số giấy tờ.

Như văn bản đề nghị chấp thuận chủ trương dự án xây dựng nhà ở, hay bản vẽ quy hoạch chi tiết khu vực có dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Cả hai nội dung sửa đổi và bãi bỏ nói trên đều nằm trong các kiến nghị do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tập hợp.

Ngoài Luật Nhà ở, Luật Đất đai (được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2013 và có hiệu lực thi hành từ tháng 7/2014) cũng có nhiều điều phải sửa đổi. Rất nhiều ý kiến từ giới nghiên cứu, luật sư, doanh nhân than phiền về những quy định chồng chéo, gây xung đột của Luật Đất đai với quy định của một số luật khác.

Chẳng hạn, Luật Đầu tư quy định chấm dứt dự án sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện.

Nhưng, Luật Đất đai lại cho phép gia hạn sử dụng đất 24 tháng và nhà đầu tư phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ dự án.

Sự xung đột giữa hai luật này khiến cho nhiều dự án đã ban hành quyết định chấm dứt hoạt động do vi phạm thời hạn triển khai dự án theo Luật Đầu tư nhưng không thể thu hồi đất vì vướng quy định của Luật Đất đai.

Kiến nghị được tập hợp từ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) là xem xét giảm loại đất, vì Luật Đất đai hiện tại chia đất đai làm 3 nhóm theo mục đích sử dụng với trên 19 loại đất khác nhau, được cho là quá nhiều loại đất, sẽ gây khó khăn cho công tác thống kê, quy hoạch xác định quyền và nghĩa vụ của chủ sử dụng đất.

VCCI cũng đề nghị bổ sung quy định trong trường hợp được quyết định đầu tư, chấp thuận đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP