Aa

Chính thức giãn 1 năm lộ trình siết vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn

Thứ Năm, 20/08/2020 - 09:00

Thông tư vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành đã chính thức lùi lộ trình tuân thủ tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn thêm 1 năm so với quy định trước đây.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chính thức ban hành Thông tư 08/2020/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2019/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thông tư 08/2020 sửa đổi khoản 5 Điều 16 của Thông tư 22/2019 theo hướng lùi lộ trình tuân thủ tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn thêm 1 năm so với quy định trước đây. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/10/2020.

Cụ thể, từ ngày 1/1/2020 đến ngày 30/9/2021, tỷ lệ tối đa cần tuân thủ là 40%; từ ngày 1/10/2021 đến ngày 30/9/2022 giảm xuống 37%; từ ngày 1/10/2022 đến ngày 30/9/2023 là 34%. Kể từ ngày 1/10/2023 trở đi, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tuân thủ tỷ lệ tối đa là 30%.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trước đó, NHNN cho biết, trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến mọi mặt kinh tế - xã hội, để giảm chi phí vốn và triển khai lãi suất ưu đãi cho khách hàng, các ngân hàng cần tăng tỷ trọng nguồn vốn ngắn hạn trong cơ cấu huy động vốn.

Tuy nhiên, việc giảm tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung dài hạn từ mức 40% về 37% kể từ ngày 01/10/2020 theo lộ trình tại Thông tư 22/2019 có thể dẫn đến phương án cơ cấu nguồn vốn của các ngân hàng gặp khó khăn. Ngoài ra, do áp lực của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh, lượng tiền gửi của khách hàng tại các ngân hàng dự kiến sẽ còn giảm. 

Do đó, để đảm bảo thực hiện các chính sách ưu đãi lãi suất, duy trì dư nợ trung dài hạn ổn định cho khách hàng, NHNN cho rằng cần lùi lộ trình áp dụng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung dài hạn.

Cơ quan này đã đề xuất hai phương án giãn lộ trình. Phương án 1 là lùi thời hạn áp dụng tỷ lệ này thêm 6 tháng, phương án 2 là giãn thêm 1 năm./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top