Aa

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu chấm dứt các hoạt động kinh doanh trên mặt nước Hồ Tây

Thứ Bảy, 11/02/2017 - 06:01

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 48/TB-UBND, truyền đạt Kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố về việc nạo vét, cải tạo môi trường nước Hồ Tây.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu chấm dứt các hoạt động kinh doanh trên mặt nước Hồ Tây.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu chấm dứt các hoạt động kinh doanh trên mặt nước Hồ Tây.

Để phục vụ công tác nạo vét, cải tạo môi trường nước Hồ Tây, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội giao UBND quận Tây Hồ, căn cứ chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại Thông báo số 435-TB/TU ngày 26/10/2016 và Thông báo số 525-TB/TU ngày 17/01/2017, thực hiện các công việc sau đây (hoàn thành trong Quý I/2017): Chấm dứt hoàn toàn hoạt động kinh doanh dịch vụ bằng tàu, thuyền của các tổ chức, cá nhân trong phạm vi mặt nước Hồ Tây; Xác định vị trí tập kết và tổ chức di chuyển các tàu, thuyền, phương tiện nổi về 01 vị trí tập kết; Xây dựng kế hoạch tháo dỡ, di dời triệt để các phương tiện này khỏi Hồ Tây; tháo dỡ các cầu dẫn, sàn nổi,... trên Hồ Tây.

Sở Văn hóa và Thể thao tìm đối tác để thực hiện việc duy tu, duy trì, quản lý, vận hành Trung tâm huấn luyện thi đấu thể dục thể thao Hồ Tây, căn cứ quy định của pháp luật, đề xuất, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định.

Sở Xây dựng rà soát Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND Thành phố (ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội); trên cơ sở đó, chủ trì, phối hợp với UBND quận Tây Hồ, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Phú Điền lập Dự án hút bùn, cải tạo cảnh quan, xử lý ô nhiễm nước, làm cột nước, xây dựng hệ thống quan trắc môi trường.

Sở Xây dựng nghiên cứu, đề xuất phương án tiếp nước làm sạch Hồ Tây, báo cáo UBND Thành phố.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Văn phòng UBND Thành phố nghiên cứu, đề xuất (và dự thảo văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ) về Dự án tiếp nước làm sạch Hồ Tây theo hướng xác định đây là dự án cấp bách, phải chỉ định thầu.

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Phú Điền hoàn tất hồ sơ hạng mục bổ sung dự án thu gom nước thải vào Hồ Tây (có bao gồm cả hồ Trúc Bạch) theo quy định.

Sở Xây dựng chủ trì cùng các Sở, ngành liên quan, UBND các quận Tây Hồ, Ba Đình khẩn trương thẩm định, báo cáo UBND Thành phố phê duyệt theo quy định.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội xây dựng Đề án làm sạch nước Hồ Tây (trong đó có việc sử dụng chế phẩm Red Oxy).

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra, đề xuất phương án xử lý đối với Ban quản lý Hồ Tây, Công ty TNHH MTV Hồ Tây./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top