Aa

Chương trình Mục tiêu quốc gia bị chậm tiến độ, Chủ tịch tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo nóng

Thứ Sáu, 19/04/2024 - 10:08

Ngày 17/4/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Đăng Bình ban hành Văn bản số 2492/UBND-TH về việc khẩn trương, tích cực tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Chương trình Mục tiêu quốc gia bị chậm tiến độ, Chủ tịch tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo nóng- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình phát biểu chỉ đạo trong cuộc làm việc giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Kạn.

Văn bản do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ký ban hành nêu rõ: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành trung ương, ngay từ những tháng đầu năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện và kết quả giải ngân các nguồn vốn Chương trình MTQG 3 tháng đầu năm 2024 còn chậm, đạt thấp, nhất là nguồn vốn sự nghiệp.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn Chương trình MTQG, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện một số nội dung như: Đối với các đơn vị, địa phương được giao vốn thực hiện các Chương trình MTQG - Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các bộ phận trực thuộc theo nhiệm vụ được giao, khẩn trương rà soát việc xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện, xây dựng tiến độ giải ngân các nguồn vốn theo từng tháng; chủ động, tích cực tổ chức triển khai thực hiện các dự án thành phần thuộc các Chương trình MTQG năm 2024 theo nguồn vốn được cấp có thẩm quyền giao.

Thực hiện giải ngân ngay sau khi có khối lượng hoàn thành được nghiệm thu, đủ điều kiện để thanh toán theo quy định, không để dồn khối lượng thanh toán vào cuối năm, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, khẩn trương có ý kiến bằng văn bản gửi UBND tỉnh hoặc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh để kịp thời có ý kiến hướng dẫn, tháo gỡ.

Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố được giao vốn thực hiện các Chương trình MTQG chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn được giao. Nghiêm túc định kỳ báo cáo kịp thời tiến độ thực hiện, những vướng mắc, khó khăn về cơ quan chủ trì 03 Chương trình MTQG để nắm bắt, chỉ đạo và có hướng xử lý.

Đối với những cơ quan chủ quản các Chương trình MTQG, các cơ quan chủ dự án, chủ tiểu dự án, chủ nội dung thành phần và cơ quan tài chính các cấp cần chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan nghiên cứu, có văn bản hướng dẫn tháo gỡ hoặc tham mưu cho cấp có thẩm quyền giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho các đơn vị, địa phương, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các Chương trình MTQG theo đúng các quy định hiện hành. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức đi kiểm tra, đánh giá, giám sát tình hình triển khai thực hiện các Chương trình MTQG tại các đơn vị, địa phương; kịp thời nắm bắt những bất cập, khó khăn, vướng mắc để trực tiếp hướng dẫn hoặc tham mưu cho cấp có thẩm quyền giải pháp tháo gỡ vướng mắc./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top