Reatimes.vn

TAG:

chuyên gia Ngân hàng Thế giới

  • 15/07/2018, 23:00

    Chuyên gia quốc tế: Việt Nam cần cải thiện khung giá đất và bảng giá đất

    Chuyên gia quốc tế: Việt Nam cần cải thiện khung giá đất và bảng giá đất

    Theo Chủ tịch Hội đồng tiêu chuẩn thẩm định, Phó Chủ tịch Hiệp hội Các nhà thẩm định giá Bất động sản Nhật Bản cần cải thiện hệ thống khung giá đất và bảng giá đất. Cụ thể là nên định giá đất phù hợp theo thị trường, đồng thời có biện pháp để điều chỉnh mức gánh chịu chi phí sử dụng đất (tăng mức gánh chịu trong phạm vi biến động giá cả thông thường).


TOP